อีก 10 ปีข้างหน้า อาชีพไหนอยู่อาชีพไหนจะบัยย์

ในช่วงที่กระแสการเปลี่ยนแปลง

พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หลายท่านอาจมีความกังวลว่าเหล่า AI Machine Learning จะเข้ามาแย่งงาน แย่งอาชีพของมนุษย์มากน้อยสักแค่ไหน และมีอาชีพอะไรที่ถูก Disrupt และอาชีพไหนที่จะยังเติบโตได้ดี

ถ้าให้ลองหลับตานึกเดาดูเล่น ๆ

หลายคนคงบอกว่า Programmer หรือ Developer สิ เพราะเหมือนกับในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรม นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกร เป็นผู้สร้าง ผู้บุกเบิก ได้รับการยอมรับและได้รับผลตอบแทนที่ดีเรื่อยมา ในยุคของนวัตกรรมและเทคโนโลยีก็ต้องไม่พ้น เหล่านักเขียนโปรแกรมทั้งหลาย ก็น่าจะอยู่ยืนยงและเติบโตได้เรื่อย ๆ

แต่คำตอบกลับพลิกล็อค

โดยอาชีพที่จะมีตำแหน่งงานเกิดขึ้น เปิดรับบุคลากรมากที่สุด คือ นางพยาบาล หรือกลุ่มผู้ให้บริการทางการแพทย์ สาธารณสุข (แสดงด้วย วงกลมสีฟ้า) มีทั้งในส่วนที่รายได้อาจไม่ได้สูงมากนัก แต่เติบโตได้ดีอย่างผู้ให้บริการด้านสุขภาพเบื้องต้นส่วนตัว (Home Health & Personal Care) ไปจนถึงกลุ่มที่มีรายได้ค่อนข้างสูง เช่น นักกายภาพบำบัด หรือ สายฝึกอาชีพพยาบาล เป็นต้น 

แน่นอนว่า ปัจจัยสนับสนุนคือ

สังคมผู้สูงอายุ ที่หลายประเทศกำลังเดินหน้าไปสู่จุดที่ ผู้สูงวัยมีจำนวนมากกว่า คนวัยทำงานหรือเด็ก ส่งผลให้ ความต้องการสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการดูแลตัวเอง จะมีแนวโน้มได้รับความนิยมสูงขึ้น

ในทางตรงกันข้าม สายอาชีพที่จะมีการหดตัวในช่วง 10 ปี ข้างหน้า หรือ ความต้องการลดลง คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับงานออฟฟิศทั่ว ๆ ไป Administration บริการกลาง สนับสนุน งานเลขาผู้บริหาร เป็นต้น ซึ่งปัจจัยหนึ่งคือ นวัตกรรมที่จะเข้ามาแทนที่งาน Admin ได้ดีมากขึ้น การจัดการตาราง การบริหารทรัพยากรส่วนกลาง การเชื่อมต่อ หรือศูนย์รับเรื่องแบบง่าย ๆ เช่น พนักงานสาขาธนาคาร ที่เราเห็นกันได้ค่อนข้างชัดเจน ว่า Application ทำงานได้ดี เร็ว และสะดวกกว่ามาก (24 ชั่วโมง)

จากข้อมูลพบว่า

การศึกษายังมีความสำคัญต่อการประกอบอาชีพที่มีการเติบโตสูง รายได้ดี โดยพบว่า ใน 20 อาชีพที่มีอนาคตที่ดี มีถึง 17 อาชีพที่จะมีอัตราเงินเดือนสูงกว่า 120,000 บาท แต่ต้องใช้ประวัติการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เช่น ในระดับปริญญาตรี (Posted Secondary education) ประกอบด้วย เป็นต้น

บทสรุป

“สามารถสรุปได้ว่า อาชีพที่น่าสนใจ และดูจะมีความต้องการมาก (สะท้อนไปยังรายได้ผลตอบแทนที่มากตาม) ยังคงสอดคล้องกับชีวิตของมนุษย์อย่างแนบแน่น เพราะต่อให้คุณประสบความสำเร็จสักแค่ไหน แต่ถ้าไม่มีสุขภาพที่ดีพอ ในระดับที่จะสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและยืนยาว รวยแค่ไหนก็คงต้องให้เรื่องสุขภาพ สำคัญมาก่อนในอันดับต้นๆ อย่างแน่นอน”

Share On :

Scroll to Top