ลงทุนระยะยาว ห้ามมองข้ามกลุ่ม Infrastructure

สรุปจาก Paper ค่าย Baillie Gifford เกี่ยวกับผลตอบแทนคาดการณ์ในระยะยาว

โดยทางทีมมองว่าการลงทุนจากนี้ นักลงทุนต้องคำนึงถึงปัจจัยภาวะโลกร้อน ที่จะเข้ามากระทบผลตอบแทนอย่างแน่นอน เช่น ถ้ามวลมหาประชาชน ชาวโลกไม่สามารถ บรรลุความร่วมมือ Paris Agreement ได้ แนวโน้มกำไรของบริษัทจดทะเบียนน่าจะต้องถูกบั่นทอนด้วย ต้นทุนที่ต้องจ่ายเพื่อต่อสู้กับภัยธรรมชาติที่จะดุเดือด รุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดในหลายสิบปีข้างหน้าเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิด การกลับมาตระหนักถึง ภาวะโลกร้อน นำไปสู่การลงมือทำ และเม็ดเงินลงทุน โครงการต่างๆ ที่จะไหลเข้าสู่กลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มที่อำนวยให้เกิด ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
 

บทสรุป

นั่นคือ กลุ่ม Modern Infrastructure และ Clean Energy Playerโดยเฉพาะในช่วงอีก 8 ปี จากนี้ ที่ผลตอบแทนจากกลุ่ม Infra จะสูงกว่าหุ้นเสียด้วยซ้ำ
และไม่ต้องห่วง เพราะ สมมติว่า เราปรับตัวกันได้ดีจริง ๆ ภาวะโลกร้อนมีแนวโน้มจะไม่วิกฤตมาก หลังจากผ่านปี 2030 ไป หุ้นและตราสารหนี้ จะกลับมาสร้างกำไรให้กับนักลงทุนได้เหมือนเดิม (โลกไม่ร้อน > บริษัทกำไรดี > ศก. ดี > เงินเฟ้อมา > ดอกเบี้ยขึ้นได้ เย้….!)

ผลตอบแทนที่แสดงเป็นเฉลี่ยสุทธิต่อปี ในรูปแบบ Passive โดยทาง BG ให้มองว่าเป็น ผลตอบแทน “ขั้นต่ำ”ที่คาดว่านักลงทุน ควรจะได้ในแต่ละกลุ่มสินทรัพย์ ถ้าถือลงทุนระยะยาว

Share On :

Scroll to Top