ชอบซื้อ ชอบถือหุ้น นั้นโอเคแต่ต้องเลือกให้ถูกกลุ่มด้วย

สรุป Pimco Secular Outlook “ยังชอบหุ้น แต่ต้องเลือกให้ถูกกลุ่มด้วย” Age of Transformation 28 Oct 21

1. ในช่วง 5 ปี

ข้างหน้า จะเป็นช่วงเวลาที่การลงทุนจะผันผวนมากขึ้น นักลงทุนจะคาดหวังผลตอบแทนจากตลาดได้น้อยลง กว่าช่วงก่อน COVID-19 เพราะปัจจุบันฐานค่อนข้างสูง ยังชอบหุ้นอยู่

2.เทรนด์ลงทุน

สำคัญ คือ Green Energy, Faster Tech Adoption และ Sharing Growth (รวยกระจาย ไม่กระจุก)

3. ผลตอบแทน

กลุ่มตราสารหนี้ จะยังคงต่ำ แต่น่าจะเป็นบวก และทำหน้าที่เป็นส่วนหลักไว้ช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตได้ แต่อาจมีผลกระทบเล็กน้อยช่วงสั้น ในยามที่เศรษฐกิจกำลังฟื้น (เงินเฟ้อขึ้น ดอกเบี้ยขึ้น ราคาตลาดลดลง) มองว่าถ้าวัดกันที่ความเสี่ยงเดียวกัน ตราสารหนี้อาจให้ผลตอบแทน “คุ้มกว่า” หุ้น

4. เรื่องที่ต้องเฝ้าระวัง

4 เรื่อง ได้แก่ ความตรึงเครียดระหว่างจีน-สหรัฐ, สังคมแบ่งขั้ว เหลื่อมล้ำ, ผลกระทบของนวัตกรรมต่อพฤติกรรมมนุษย์ และวิกฤตสภาวะสิ่งแวะดล้อม

แถมอีกเรื่องคือ ระดับหนี้สินทั้งในภาครัฐและเอกชนยังสูง สภาพคล่องยังล้นเกิน อาจสร้างความเปราะบางในการดำเนินนโยบายการเงินในแต่ละส่วนของโลกได้

5. การเดินหน้า

อนุรักษ์โลก คงไม่ง่ายนัก “รู้ว่าอยาก แต่ทำไม่ได้” มีคนเสียประโยชน์

6. ความพยายาม

ลดความเหลื่อมล้ำ เห็นได้ในหลายแห่ง เช่น Common Prosperity ของจีน หรือเม็ดเงินโครงสร้างพื้นฐาน สุขภาพ การศึกษาของสหรัฐ

7. จีนจะโต

ไม่ร้อนแรงเท่าเมื่อก่อน แต่เน้นพึ่งพาตัวเอง จบในประเทศได้เป็นหลัก

8. หุ้นแพง + ดอกต่ำ + สถานการณ์ผันผวน

 = เป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ สำหรับ 5 ปี ข้างหน้า ทำให้ ผลตอบแทนโดยรวมต่ำลง มีหลุมระหว่างทาง โอกาสยังคงมี แต่หายากขึ้น เพราะความไม่ชัดเจน

9. เอเชีย

น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดี ในกลุ่ม Emerging Market

10. ยูโรโซน

อาจจะยังไม่นิ่ง เนื่องจากรวมหลายประเทศ หลายนโยบาย ภายใต้สกุลเดียว แต่เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีจากการตั้ง EU Fund การเมืองในกลุ่ม โดยเฉพาะ อิตาลี ยังคงเป็นเรื่องที่คอยสร้างความไม่แน่นอนให้กับนักลงทุนได้อยู่เรื่อย ๆ

11. ถ้ามองเป็น Sector

กลุ่ม Semiconductor, factory automation, green energy และ mobility suppliers น่าจะได้ประโยชน์จาก Secular trend นี้

12. COVID-19

ทำให้เกิดการกระจายตัวของ Demand ในเรื่องที่อยู่อาศัยแบบใหม่ ๆมากขึ้น เริ่มเห็นโอกาสจากเทรนด์ WFH ในอสังหากลุ่ม Commercial จากกลุ่มชนชั้นกลางในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา และมีอัตราการขยายสู่ชานเมืองมากขึ้น รวมถึงกลุ่ม Data Center ที่มารองรับ ด้วยเช่นกัน

Share On :

Scroll to Top