อัปเดตมุมมองการลงทุนทั่วโลก Q2 จาก BlackRock

INSIGHT

Lief capital Asset Management

อัปเดตมุมมองการลงทุนทั่วโลก Q2 จาก BlackRock

นับตั้งแต่วัฏจักรขาขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเริ่มขึ้นเราได้เริ่มเห็นผลกระทบที่ซึมซับเข้ามายังเศรษฐกิจมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดย Blackrock มีมุมมองต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

 

เศรษฐกิจในปัจจุบันเริ่มแสดงให้เห็นแล้วว่าการทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบเชิงลบโดยสังเกตได้จากเหตุการณ์การล้มของภาคการเงิน แต่อย่างไรก็ตามแม้ Blackrock จะมองว่าเศรษฐกิจถดถอยกำลังใกล้เข้ามาและน่าจะเกิดขึ้น แต่ระดับความรุนแรงจะไม่เหมือนกับในปี 2008 เนื่องจากภาคที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม และผู้บริโภคนั้นอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งกว่าในช่วงดังกล่าวอย่างมาก

Blackrock เชื่อว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์ได้รับรู้ถึงอัตราดอกเบี้ยสำหรับปี 2023 ไปแล้ว (เส้นสีเหลือง) แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์การล้มของธนาคารในสหรัฐฯ และยุโรป ตลาดได้ปรับมุมมองต่อดอกเบี้ยใหม่ว่าอาจไม่สูงและจะลดลงเร็วกว่าช่วงก่อนหน้า (เส้นสีชมพู) แต่ทาง Blackrock กลับมองตรงข้ามในเรื่องดังกล่าวโดยมองว่าเงินเฟ้อที่ยังสูงนั้นจะทำให้ดอกเบี้ยอยู่ในระดับสู

อีกหนึ่งสิ่งที่บ่งบอกว่าดอกเบี้ยมีแนวโน้มจะอยู่ในระดับสูงต่อไปคือตลาดแรงงานที่ในปัจจุบันยังตึงตัวอย่างมาก โดยเฉพาะค่าแรงภาคบริการที่ยังสูงต่อเนื่องจากการที่บริษัทต้องยอมจ่ายค่าแรงสูงขึ้นเพื่อดึงดูดแรงงานให้เข้าทำงานในช่วงที่เงินเฟ้อสูง

 

Blackrock มองว่าควรลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (DM) จากความเชื่อที่ว่ากำไรในปัจจุบันนั้นยังไม่ถูกปรับลดตามผลกระทบจากเศรษฐกิจถดถอยที่กำลังจะเกิดขึ้น ส่วนในฝั่งของตลาดกำลังพัฒนา (EM) มองว่า Valuation ที่ประเมินจากผลกระทบต่อกำไรบริษัทได้เกิดขึ้นแล้วและชัดเจนกว่า อีกทั้งจะยังได้รับประโยชน์จากการที่จีนเปิดประเทศและใช้มาตรการที่ผ่อนคลายที่จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตได้ดีกว่าในปัจจุบัน

 

ปัจจุบัน Blackrock มองว่าตลาดประมาทอัตราเงินเฟ้อมากเกินไปโดยเชื่อว่าอัตราเงินเฟ้อจะคงทนและอยู่ไปนานกว่าที่ตลาดมองไว้ จึงชอบการลงทุนในตราสารหนี้ที่เชื่อมโยงกับอัตราเงินเฟ้อ (TIPS) อีกทั้งยังชอบการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น(Short-term bond) มากกว่าตราสารหนี้ระยะยาวในปัจจุบัน เนื่องจากผลตอบแทนที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับความเสี่ยงในด้านระยะเวลาการถือครองโดยแนะนำให้ลดการถือครองกลุ่มหุ้นกู้และกลุ่มผลตอบแทนสูง (Credit and high-yield) จากความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ โดยสังเกตได้จากการล้มของภาคการเงินในช่วงที่ผ่านมา

Blackrock เชื่อว่าเราไม่สามารถลงทุนและปล่อยไว้เฉย ๆ เหมือนในช่วงที่ตลาดเป็นปกติ โดยในสภาวะการลงทุนปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจำเป็นต้องปรับพอร์ตอย่างต่อเนื่องเพื่อรับโอกาสและลดความเสี่ยงโดยภาพรวม

 

โดยสรุป :

ภาพของเศรษฐกิจถดถอยเริ่มมีให้เห็นแต่ไม่น่ารุนแรงอย่างในปี 2008 และผลกระทบจากวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นเริ่มชัดเจนจากเหตุการณ์ธนาคารในสหรัฐฯ และยุโรป อย่างไรก็ตามดอกเบี้ยจะยังอยู่ในระดับสูงไปอีกนานด้วยเงินเฟ้อที่ยังเหนียวแน่น แนะนำลดหุ้นกลุ่ม DM เพิ่มกลุ่ม EM ขณะเดียวกันแนะนำตราสารหนี้ระยะสั้นและตราสารหนี้ที่เชื่อมกับเงินเฟ้อจากผลตอบแทนที่น่าสนใจ โดยลดตราสารหนี้ระยะยาวจากระดับผลตอบแทนคาดหวังที่สูงขึ้นและลดหุ้นกู้กับตราสารหนี้กลุ่มผลตอบแทนสูงจากความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยช่วงข้างหน้าที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

 

 

ข้อมูลอ้างอิง : https://www.blackrock.com/corporate/literature/whitepaper/bii-global-outlook-in-charts.pdf

*บทความสรุปเนื้อหาเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน หรือคำเสนอสินค้าและบริการทางการเงินการลงทุน นักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง

Scroll to Top