INSIGHT

Lief capital Asset Management

ประเมินความเสี่ยง 3 ด้าน ตลาดจะไปทางไหน ?

Navigating a Trilemma

การล่มสลายของ 2 ธนาคารในประเทศสหรัฐและการถูกบังคับให้ขายกิจการของ Credit Suisse นำไปสู่ปัจจัยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นมาเป็นด้านที่ 3 นอกเหนือจาก การควบคุมอัตราเงินเฟ้อ และ การเติบโตของเศรษฐกิจ นั่นก็คือ “เสถียรภาพทางการเงิน” Blackrock มีมุมมองต่อความเสี่ยงทั้ง 3 ด้านดังนี้

“เสถียรภาพ”

จากภาพที่ 1 ด้านล่าง จะเห็นว่าสถานการณ์ภาวะการปล่อยกู้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม ที่เริ่มมีวิกฤติกลุ่มธนาคารที่ผ่านมา ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญขนาดนั้น มีเพียงแค่ภาคอุตสาหกรรมเท่านั้นที่มีสัญญาณการตึงเครียดของภาวะการปล่อยกู้ หากสถานการณ์ภาพรวมยังคงไม่มีการเปลี่ยนหลังจากเหตุการณ์ข้างต้น อาจจะเป็นปัจจัย ที่จะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ(“FED”) ยังพิจารณาที่จะขึ้นดอกเบี้ยได้เพิ่มขึ้นอีก

 

 

“เงินเฟ้อ”

จากข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่ดี ปัจจุบันท่าทีของ FED มีโอกาสที่จะพิจารณา ในส่วนของเงินเฟ้อที่มีความเหนียวมากขึ้น เช่น ค่าแรงที่ยังคงสูงขึ้นเรื่อยและเป็น 1 ในปัจจัยที่ทำให้ Core Inflation ยังคงลงช้าอยู่รวมถึงค่าเช่าที่พักอาศัยที่นักลงทุนคาดหวังว่าค่าเช่าจะต้องลดลงก็ยังคงไม่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ที่จะทำให้ FED เปลี่ยนท่าที

 

“เศรษฐกิจ”

ในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมา ความแข็งแกร่งของภาคผู้บริโภคเป็นตัวช่วยพยุงเศรษฐกิจมาโดยตลอด โดยเฉพาะช่วงหลัง Covidที่พบว่าปริมาณเงินออมส่วนเกินในภาคผู้บริโภคยังมีค่อนข้างมากจากทั้งเงินสนับสนุนจากรัฐที่ให้ประชาชน หรือ ความแข็งแกร่งของตลาดก็ตาม สิ่งที่ควรจับตาดูให้ดีไม่ใช่ “ความสามารถในการจ่าย” แต่เป็น “ความยินดี” ที่จะจ่าย ซึ่งจะเห็นได้จากภาพด้านล่างว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่ม Low Spending นั้น ลดลงค่อนข้างเยอะ

 

จากข้อมูล “Alternative Data” ที่ Black Rock ได้รวบรวมมายังพบว่าในอนาคตเศรษฐกิจยังคงต้องเจอความท้าทายจากทั้งปัจจัยของผู้บริโภค เงินเฟ้อ และ ความเสถียรภาพ 

 

จากภาพจะเป็นสถิติที่ทาง Black Rock ได้จัดเก็บไว้ พบว่าตราสารหนี้สะท้อนโอกาสการเกิด Recession ได้ถึง 60% ถึง 70% (เส้นสีเหลือง) และพบว่าในช่วงหลังนี้มีความแม่นยำสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่สำคัญต้องติดตามคือ การบริโภค ที่จะส่งผลต่อความรุนแรงของ Recession ต่อไป

 

โดยภาพรวมของโอกาสในการลงทุนตามมุมมองของ BlackRock คือ การลงทุนในกลุ่ม Defensive เน้น Quality และ Large Cap เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับ Portfolio มากขึ้น

โดยสรุป : ภาพรวมของปัจจัยทั้ง 3 ด้านนั้น ในส่วนของเงินเฟ้อและเสถียรภาพนั้น ยังคงไม่มีการเปลี่ยนหรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญที่จะทำให้ FED เปลี่ยนท่าที ส่วนของภาคการบริโภคนั้น เริ่มมีสัญญาณของการถดถอยบ้างแล้ว แต่ยังคงต้องติดตามและรอดูว่าจะทำให้ความรุนแรงของ Recession มีมากน้อยเพียงใด ส่วนโอกาสในการลงทุนตอนนี้ BlackRock เน้นไปที่การกระจายการลงทุน และ สร้างความปลอดภัยให้กับ Port โดยเลือกเป็น กลุ่ม Defensive เลือกที่มี Quality จริง ๆ และ มี Size ที่ใหญ่

 

ข้อมูลอ้างอิง : https://www.invesco.com/apac/en/institutional/insights/market-outlook/will-fed-hawks-go-too-far-in-their-inflation-fight.html

*บทความสรุปเนื้อหาเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน หรือคำเสนอสินค้าและบริการทางการเงินการลงทุน นักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง

Scroll to Top