INSIGHT

Lief capital Asset Management

4 Trends การวางแผนเกษียณสำหรับปี 2023

Four retirement trends for 2023

จากปัญหาเงินเฟ้อ ตลาดทุนที่ผันผวน และสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศในปี 2023 นี้เป็นปีที่ผู้ที่วางแผนการเกษียณหลายๆ ท่านวางแผนได้ค่อนข้างยาก แต่ช้าก่อน ในวิกฤต BlackRock กลับเห็นโอกาส โดย BlackRock ได้นำเสนอ 4 Tips เล็กๆ สำหรับการวางแผนเกษียณ ในโลกยุคใหม่ ดังนี้

1. วางแผนด้วยความยืดหยุ่น
หลังจากที่มี Covid-19 ได้ส่งผลกระทบเชิงโครงสร้าง อีกทั้งยังมีเรื่องสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศ และประชากรผู้สูงอายุซ้ำเข้ามาอีกที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกโดยรวมและความผันผวนในตลาดทุนที่สูงขึ้น BlackRock ให้ความคิดเห็นว่า ปัญหาเหล่านี้จะทำให้ ความสัมพันธ์ระหว่างตราสารหนี้ และ หุ้น จะมีความ Dynamics ต่อกันมากขึ้น ด้วยสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนตอนนี้ BlackRock แนะนำให้นักลงทุนที่วางแผนการเกษียณทุกท่าน เริ่มกลับไป Review แผนเกษียณที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน


2. ทบทวนรายได้ในวัยเกษียณ

ผู้วางแผนเกษียณหลายๆท่านต้องการที่จะมีรายได้สม่ำเสมอ Black Rock 2022 ทำการวิจัยพบว่า 87% ของผู้คนวัยทำงานยินดีที่จะลงทุนในสัดส่วนที่จะสามารถมีเงินก้อนได้ในช่วงเกษียณ และในงานวิจัยเดียวกัน ยังพบว่าผู้เกษียณอายุ 71% ต้องการที่จะได้รับรายได้ที่สม่ำเสมอตลอดในช่วงเกษียณ แต่ในช่วงสถานการณ์ที่ตลาดผันผวนแบบนี้อาจจะยากต่อการลงทุนและวางแผน ดังนั้นการสร้างรายได้เพิ่ม เพื่อที่จะทำให้วางแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณสอดคล้องและได้ผลจริง ก็เป็นอีกทางเลือกที่ Blackrock แนะนำ

 

3. เพิ่มการเข้าถึงเงินออมเพื่อการเกษียณ
จากการสำรวจของ BlackRock พบว่า คนอเมริกัน 57 ล้านคน ขาดการเข้าถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอีก 46% ใกล้จะเกษียณแล้ว แต่ยังไม่มีเงินเก็บเลย ส่วนหนึ่งของปัญหานี้คือการขาดการเข้าถึงและขาดการตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนเพื่อการเกษียณ ดังนั้นหากวางแผนเกษียณอย่างเนิ่นๆ ก็จะทำให้การเกษียณโดยมีรายได้สม่ำเสมอเหมือนเดิมนั้น เป็นเรื่องง่ายขึ้น


4.เพิ่มความยั่งยืนไปกับการลงทุน Theme ESG
การพิจารณา ถึงปัจจัย ESG (Environment,Social and Governance) เริ่มเป็นที่นิยมโดยเฉพาะคน Gen Z และ Gen Millennial เริ่มมองประเด็น ESG Factor เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจลงทุนด้วย รวมถึง Asset Management หลายๆ ที่เริ่มมีการใส่คะแนน ESG ของกองทุนตัวเอง เพื่อให้นักลงทุนพิจารณาร่วมพิจารณา การเลือกสินทรัพย์ที่มี ESG Ranking ที่ดี ก็เป็นTrend การลงทุนที่เหมาะสมในตลาดยุคใหม่เช่นกัน

 

 

บทสรุป : ในปี 2023 นี้ เราสามารถเก็บสิ่งที่เกิดขึ้น ในตลอด 3 ปีที่ผ่านมา นำมาเป็นบทเรียน ค้นหาวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆ สำหรับการเกษียณนั้น Trend ทั้ง 4 ที่กำลังจะมานั้น น่าจะเป็น อีกทางเลือกสำหรับผู้ที่วางแผนที่จะเกษียณให้มั่นคงปลอดภัยมากขึ้น

 

 

ข้อมูลอ้างอิง : https://www.blackrock.com/us/individual/insights/retirement/four-retirement-trends-for-2023

*บทความสรุปเนื้อหาเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน หรือคำเสนอสินค้าและบริการทางการเงินการลงทุน นักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง

Scroll to Top