EVENT & COMMUNITY

Lief capital Asset Management

Talk About Life Event ครั้งที่ 1

หัวข้อ สรุปเรื่องน่ารู้ ถ้าต้องอยู่กับ ภาษีที่ดิน/มรดก

   Lief Capital’s Exclusive talk จัดงานโดย บลจ. ลีฟ แคปปิตอล จำกัด  ร่วมฟังบรรยายแบบเป็นกันเองกับ คุณวรวงศ์ ระฆังทอง นายกสมาคม     ผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย หรือ เจ้าของเพจ จอมโว ภาษีง่ายๆ สไตล์อาจารย์จอม  ในวันเสาร์ที่ 28 ม.ค. 2566 เวลา 10.00 – 13.00 น.  ณ  Area Five Cafe and Eatery (พุทธมณฑลสาย 1)

สามารถติดตามกิจกรรมและข่าวสารของเราได้ที่

ภาพบรรยากาศในงาน