FAQ

Lief capital Asset Management

คำถามที่พบบ่อย

ทุกคนไม่ได้เหมาะกับการลงทุนในรูปแบบหรือประเภทเดียวกัน แล้วคุณหล่ะจะเหมาะกับ LKS ไหม

1. Lief Capital คือใคร ?

เราคือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ลีฟแคปปิตอล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2563 ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ประเภทธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล เลขที่ ด08-0138-01 โดยเราเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นมา โดยท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลของบลจ. จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/companyprofile/Intermediaries/0000032633

2. ผู้ก่อตั้งคือใคร เชื่อถือได้ไหม ?

บลจ.ลีฟแคปปิตอล ก่อตั้งโดยทีมบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการวางแผนการเงิน การลงทุน และการดูแลลูกค้าบุคคล ประสบการณ์รวมกันกว่า 20 ปี โดยกลุ่มผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร หลักประกอบด้วย

    • คุณพงษ์ธร ถาวรธนากุล, CFA, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ผู้จัดการกองทุน

    • ดร.ชาติขาย มีสุขโข, CFP, ประธานกรรมการ

    • คุณวรวรรณ รักษ์แก้ว, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

    • คุณนิรันดร์ ประวิทย์ธนา, ที่ปรึกษาด้านงานวิจัยและนวัตกรรมการลงทุน

3. บริการลงทุนของ Lief Capital เหมาะกับใคร

เหมาะกับนักลงทุนรายบุคคล หรือนิติบุคคลที่ต้องการ “ลงทุนเพื่อเป้าหมาย” (Goal Based Investment) เช่น เตรียมตัวเกษียณ การใช้เงินก้อน การบริหารเงินสดสภาพคล่อง หรือเพื่อปันผล เป็นต้น โดยต้องการบริการการลงทุนแบบ One stop service ที่มีมืออาชีพ ทีมผู้จัดการกองทุน คอยประเมินสภาวะการลงทุน และปรับพอร์ตให้โดยอัตโนมัติ ช่วยลดความกังวลใจ ไม่ต้องติดตามภาวะตลาด ตลอดเวลา แต่ยังมั่นใจได้ว่า เงินลงทุนได้ค่อย ๆ เดินหน้าเข้าสู่เป้าหมาย

4. จุดเด่น ข้อได้เปรียบของ บลจ.ลีฟแคปปิตอล คืออะไร ?

จุดเด่นของ บลจ.ลีฟแคปปิตอล คือ เราเชื่อว่า การเน้นทำเพียงเรื่องเดียว (Focus) ผสานกับความคล่องตัว รวดเร็ว (Flexibility) จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ แม้จะเป็นภารกิจที่ใหญ่และยาก จุดเด่นตรงนี้ เกิดได้จากการที่เราเป็น บลจ.ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อการบริหารเงินให้บรรลุตามเป้าหมายของลูกค้าเท่านั้น ไม่มีนโยบายอื่น ๆ จากกลุ่มบริษัทในเครือหรือกลุ่มทุนใด ๆ ลูกค้านักลงทุน จึงมั่นใจได้ว่า เราจะทำทุกอย่าง ทุกวิถีทางเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

5. ทำไมต้องตอนนี้ ?

ภาวะการลงทุนที่ซับซ้อนผันผวนขึ้น กับ ภารกิจมากมายที่มาแย่งเวลาในแต่ละวัน สนับสนุนให้นักลงทุนมองหา มืออาชีพด้านการลงทุน มาบริหารจัดการแบบครบวงจร (Auto Pilot)มากขึ้น และด้วยแนวโน้มประชากร ที่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging Society) ทั้งในประเทศไทยและระดับสากล ยิ่งทำให้การลงทุนเพื่อเป้าหมาย เช่น การเตรียมตัวเกษียณ มีความต้องการมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน

6. ปัจจุบันมีลูกค้า สินทรัพย์ภายใต้การบริหารเท่าไหร่ ?

ณ สิ้นปี 2565 บลจ.ลีฟแคปปิตอล มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร 397 ล้านบาท จากทั้งหมด 108 บัญชีกองทุน

7. บลจ.ลีฟแคปปิตอล มีการใช้นวัตกรรม เข้ามาช่วยบริหารเงินลงทุนหรือไม่ ?

เราให้บริการแบบผสมผสาน คน + สมองกล โดยมีสารตั้งต้นในเชิงคุณภาพจากทีมผู้จัดการกองทุน ทำหน้าที่ประเมินพื้นฐาน กำหนดปัจจัย และวิเคราะห์แนวโน้ม จากนั้นจึงนำไปเป็นวัตถุดิบ ( Input) เพื่อพัฒนาต่อยอดด้วยนวัตกรรมที่เหมาะสมกับโจทย์นั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็น Algorithm Screening การใช้ AI และ Machine Learning เข้ามาเสริมในวัตถุประสงค์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยฝ่ายจัดการลงทุน จะทำงานร่วมกับ ฝ่ายวิจัยเพื่อหาทางนำเครื่องมือ มาใช้ในการบริหารพอร์ตแบบอัตโนมัติ และแน่นอนว่า เน้นประโยชน์สูงสุดให้เกิดกับเงินลงทุนของลูกค้าเป็นสำคัญ

8. มีความมั่นคงแค่ไหน ? จะอยู่ในธุรกิจนี้ได้อีกกี่ปี ?

นานเท่าที่ การลงทุนเพื่อเป้าหมาย ยังเป็นที่ต้องการของนักลงทุน ซึ่งไม่อาจตอบเป็นระยะเวลาที่ชัดเจนได้ แต่จากประสบการณ์ในสายบริหาร ทางทีมงานเลือกที่จะเติบโตอย่างช้า ๆ แต่มั่นคง เน้นการบริหารต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของ บลจ.ลีฟแคปปิตอล ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นปัจจัยสำคัญในการอยู่รอดในอุตสากรรมการเงินอย่างยั่งยืน

9. ถ้า บลจ.ลีฟ ไม่อยู่แล้ว มีโอกาสที่เงินลงทุนจะสูญหายหรือไม่ ?

ไม่สูญหาย เพราะทรัพย์สินทั้งหมดของลูกค้าจะถูกฝากไว้กับผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ในรายชื่อที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถเก็บเงินลงทุนลูกค้าไว้ภายในบริษัทได้ โดยทางบลจ.ลีฟ แคปปิตอล มีอำนาจเพียง บริหารเงินลงทุน ผ่านคำสั่งซื้อขาย หลักทรัพย์ เท่านั้น ซึ่งปัจจุบัน เราใช้บริการ Custodian ของทาง บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

10. กองทุนส่วนบุคคล คืออะไร แตกต่างจากกองทุนรวมอย่างไร

กองทุนส่วนบุคคล คือการบริหารเงินลงทุนแยกรายบุคคล ซึ่งจะสนองความต้องการได้ดีมากขึ้น (Tailor Made) เช่น กำหนดเป้าหมาย หรือข้อจำกัดของนักลงทุนที่ต่างกัน การกำหนดกระแสเงินที่ต้องการ หรือความเสี่ยงที่อาจรับได้มากหรือน้อยกว่านักลงทุนคนอื่น ๆ ซึ่งหากเป็นกองทุนรวม นักลงทุนจะต้องยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ เหมือนกันทุกคน

11. พอร์ตการลงทุนจะเหมือนหรือแตกต่างกัน สำหรับลูกค้าแต่ละคน ?

หากลูกค้านักลงทุนที่ลงทุนพร้อม ๆ กัน และไม่มีข้อจำกัด หรือความต้องการพิเศษ พอร์ตการลงทุน ภายใต้นโยบายเดียวกัน จะมีความคล้ายคลึงกัน เนื่องจากฝ่ายจัดการลงทุนจะมีโมเดลพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละช่วงเวลาเป็นหลักอยู่แล้ว 

 

สำหรับลูกค้าที่ลงทุนไม่พร้อมกัน อาจมีความแตกต่างกัน เช่น เข้าลงทุนในช่วงเวลาที่หลักทรัพย์บางตัว มีราคาเกินมูลค่า ทางทีมผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาไม่เข้าซื้อให้กับลูกค้ารายใหม่ได้ แต่เมื่อลงทุนไปสักระยะหนึ่งเช่น 3 – 6 เดือน สัดส่วนจะค่อย ๆ มีความคล้ายกันมากขึ้น 

12. ต้องหาจังหวะในการเริ่มลงทุนไหม ?

สำหรับกองทุนส่วนบุคคล ทางผู้จัดการกองทุนจะคอยดูสภาวะตลาด ประเมินราคาเหมาะสม ทยอยเข้าลงทุน และปรับสัดส่วนสินทรัพย์อยู่เสมอ เพราะฉะนั้น นักลงทุนไม่จำเป็นต้อง เลือกจังหวะเวลาเข้าลงทุน แตกต่างจากกองทุนรวมที่เงินลงทุนจะถูกนำไปซื้อหลักทรัพย์ตามนโยบายตั้งแต่วันแรกที่เข้าซื้อหน่วยลงทุน

13. มีคนให้ปรึกษาเบื้องต้นได้ไหม ?

มี โดยสามารถติดต่อ Line Official – @liefcapital เพื่อสอบถามเบื้องต้น ไปจนถึงขั้นนัดหมายวางแผนการลงทุน หรือปรึกษาพอร์ตการลงทุนที่มีปัญหาอยู่เดิม โดยทางทีมงานจะนัดหมายผู้แนะนำการลงทุนหรือ ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าให้คำแนะนำกับลงทุนได้ตรงประเด็นมากขึ้น

14. ค่าใช้จ่าย เงินลงทุนตั้งต้น

กองทุนส่วนบุคคลของลีฟแคปปิตอล เน้นการเติบโตเงินลงทุนให้กับลูกค้าสำคัญ โครงสร้างค่าธรรมเนียมเป็นลักษณะ Buy side asset manager รายได้ของ บลจ. เติบโตตามขนาดกองทุนของลูกค้า โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้ 

 

 

*อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ / สอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ทาง Line – @liefcapitalScroll to Top