FAQ

Lief capital Asset Management

Lief Secular Fund

คำถามเกี่ยวกับกองทุน Lief Secular Fund

1. กองทุนนี้เหมาะกับนักลงทุนกลุ่มใด

กองทุน Lief Secular Fund เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการให้เงินลงทุนเติบโตในระยะกลางยาว ตามเป้าหมาย โดยมีมืออาชีพด้านการลงทุนจัดการให้ ตั้งแต่ต้นจนจบในรูปแบบ One Stop Service

 

โดยคาดหวังผลตอบแทนที่ไม่หวือหวา แต่ขอทยอยเติบโตผ่านการจัดพอร์ตกระจายการลงทุน และปรับพอร์ตให้สอดคล้องกับภาวะการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

2. กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่ ?

เนื่องจากวงเงินลงทุนเกือบทั้งหมดจะอยู่ในสกุลเงินต่างประเทศ ทางฝ่ายจัดการลงทุนจะทำการ Hedging เพื่อป้องกันความเสี่ยงของค่าเงินด้วยเครื่องมืออนุพันธ์ตามดุลยพินิจ โดยเฉลี่ยมากกว่า 75% ของวงเงินลงทุนในต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงขาดทุนจากค่าเงิน

3. ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมมีอะไรบ้าง

5.1 ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งกองทุน ที่อัตรา 1.00% ของมูลค่าเงินลงทุนตั้งต้น / เพิ่มทุน

5.2 ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ที่อัตรา 1.25-1.75% ต่อปี คำนวณบนมูลค่าทรัพย์สิน รายวัน และเรียกเก็บจากกองทุนทุกสิ้นเดือน

5.3 ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน อยู่ที่ 0.03% ต่อปี หรือขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อเดือน

4. มีระยะเวลากำหนดไหม ปิดกอง ถอนเงินลงทุนได้เมื่อไหร่

สามารถไถ่ถอนบางส่วนหรือยกเลิก เพื่อปิดกองทุนได้ทุกเมื่อ โดยไม่มีเงื่อนไข ซึ่ง มีระยะเวลาคืนเงินกลับสู่บัญชีออมทรัพย์ของลูกค้าภายใน 15 วันทำการ 

5. การเพิ่มและถอนเงินลงทุน

ท่านสามารถเพิ่มทุนได้ขั้นต่ำครั้งละ 500,000 บาท โดยสามารถเพิ่มเงินลงทุนเมื่อไหร่ก็ได้ เพียงโอนเงินเข้าสู่บัญชีลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลเพื่อลูกค้า ของบริษัท ตามรายละเอียดที่ท่านได้รับแจ้งในอีเมลเปิดบัญชีสำเร็จ

 

และนำส่งหลักฐานมายัง support@liefcapital.com

*ชื่อผู้โอน/บัญชีต้นทาง ต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของบัญชีกองทุนเท่านั้น*

ท่านสามารถถอนเงินลงทุนได้ตลอดเวลา โดยติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือติดต่อมายังบริษัท เพื่อรับเอกสารการลดทุนและลงนามส่งมายังบริษัท เพื่อดำเนินการลดเงินลงทุนให้ท่าน โดยมีระยะเวลาคืนเงินกลับสู่บัญชีออมทรัพย์ของลูกค้าภายใน 15 วันทำการ 

6. ความปลอดภัยของเงินลงทุน

กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ถูกกำหนดให้ทางบริษัทต้องจัดหาผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) เพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า แยกออกจากส่วนเงินของบริษัทอย่างขัดเจน เพื่อให้ลูกค้าสามารถวางใจได้ว่า เงินลงทุนยังดำรงอยู่ และถูกบริหารจัดการในกรอบนโยบายที่ได้ทำสัญญากองทุนส่วนบุคคลไว้ โดยปัจจุบันทาง บลจ.ลีฟแคปปิตอล จำกัด เลือกใช้บริการของทาง บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

7. เงินลงทุนเริ่มต้นเท่าไหร่

กองทุน Lief Secular Fund เริ่มต้นลงทุนที่ 3,000,000 บาท และท่านสามารถเพิ่มทุนได้ขั้นต่ำครั้งละ 500,000 บาท 

8. เปิดบัญชีอย่างไร

ท่านสามารถเปิดบัญชีออนไลน์และยืนยันตัวตนด้วย NDID ผ่าน Lief mobile application โดยมีระยะเวลาในการเปิดบัญชีประมาณ 1-3 วันทำการ ขั้นตอนการเปิดบัญชี ได้ที่นี่

9. Lief Secular Fund มีความแตกต่างจากกองทุนรวม Asset Allocation อื่น อย่างไร

 1. Lief Secular Fund เน้นบริหารจัดการเงินลงทุนเพื่อให้ถึงเป้าหมาย ไม่ใช่เพียงตัวเลขผลตอบแทนที่สูงที่สุด แต่เน้นที่ความสม่ำเสมอ ผ่านการบริหารความเสี่ยง และลดความผันผวนระหว่างทาง

 

2. เน้นการวิเคราะห์จัดพอร์ต เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ศักยภาพการเติบโต แนวโน้มในอนาคตมากกว่า การจัดสัดส่วนด้วยข้อมูลเชิงสถิติ หรือโมเมนตัมจากราคาตลาด ที่เราใช้เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้น เราเชื่อว่าการเติบโตของเงินลงทุนต้องเกิดจากเรื่องราว โอกาสลงทุนที่ทยอยจะเกิดขึ้นในอนาคต มากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว

 

3. กองทุน Lief Secular มีความยืดหยุ่น คล่องตัวในการปรับพอร์ตสูง ทั้งในแง่ของเครื่องมือ (ETF) และสัดส่วนการลงทุน (Portfolio Model) ที่สามารถปรับให้สะท้อนสภาวะการลงทุนในแต่ละช่วงได้ +/- สูงสุดถึง 15% ในแต่ละกลุ่มสินทรัพย์

10. การปรับพอร์ตระหว่างทางบ่อยแค่ไหน

กลยุทธ์เน้นซื้อและถือ ไม่ปรับพอร์ตบ่อยครั้ง โดยฝ่ายจัดการลงทุนจะทบทวนสัดส่วน

(1) เพื่อทำการ Rebalance รายไตรมาส เฉพาะสัดส่วนที่ ขาด/เกิน (ถ้ามี) 

(2) หากมุมมอง แนวโน้มการเติบโตของสินทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เช่น มีโอกาสเกิดความเสี่ยง และผันผวนในตลาด หรือหากมีโอกาสลงทุนใหม่ ๆ ที่น่าสนใจเกิดขึ้น ผู้จัดการกองทุนจะดำเนินการปรับสัดส่วนให้โดยอัตโนมัติ

11. มีความเสี่ยงแค่ไหน มีโอกาสขาดทุนได้หรือไม่

มีโอกาสขาดทุนได้ เนื่องจาก Lief Secular Fund มีสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้นหรือกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่ 50 - 80% ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงของโมเดลการลงทุนที่ลูกค้าเลือก

12. บลจ.ลีฟ แคปปิตอล คือใคร เชื่อถือได้แค่ไหน ?

บลจ.ลีฟแคปปิตอล จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2563 โดยกลุ่มผู้มีประสบการณ์ในสายอาชีพวางแผนการเงิน และการจัดการกองทุนกว่า 20 ปี บริษัทมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 26.26 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการจัดการเงินลงทุนด้วยกองทุนส่วนบุคคลโดยเฉพาะ

 

บลจ. ลีฟแคปปิตอล ได้รับใบอนุญาต บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ประเภท การจัดการกองทุนส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 และได้รับอนุญาตให้เริ่มประกอบธุรกิจได้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นมา

 

สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ของทางสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/companyprofile/Intermediaries/0000032633

13. ภาระทางภาษี

การลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคล มีลักษณะของความเป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้น ๆ ซึ่งเปรียบเหมือนการที่นักลงทุนถือครองหลักทรัพย์นั้น ๆ เอง โดยบริษัทจัดการ มีหน้าในการบริหาร (เช่น ส่งคำสั่งซื้อขาย) เพียงเท่านั้น เพราะฉะนั้น ในส่วนของภาระทางภาษี ก็ตกเป็นของลูกค้า นักลงทุนเช่นเดียวกัน โดยสามารถสอบถามหรือหารือกับที่ปรึษาด้านภาษีอีกครั้ง ก่อนดำเนินการ

14. ติดตามพอร์ตการลงทุนได้อย่างไร

บริษัทจะนำส่งรายงานการลงทุนประจำเดือนให้ท่านภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ด้วยช่องทางอีเมลที่ท่านให้ไว้กับบริษัท

 

15. ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ไหนบ้าง

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและนโยบายการลงทุนเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์  : www.liefcapital.com

สอบถามข้อมูลการให้บริการ ตอบข้อสงสัย และช่วยเหลือท่านอย่างเต็มที่ ในช่วงเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00-18:00 น. (ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

    • Tel. 02-439-5288, 02-439-5282 

    • Email support@liefcapital.com​

    • Line Official @liefcapital หรือ https://lin.ee/9kuD10A

Open Account

คำถามเกี่ยวกับการเปิดบัญชี

1. ลงทะเบียนและใช้บริการ NDID มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ ?

ปัจจุบันธนาคารยังไม่มีนโยบายคิดค่าบริการยืนยันตัวตน

2. บริการ NDID ปลอดภัยหรือไม่ ?

เป็นบริการที่มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล และอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท National Digital ID

3. จะแน่ใจได้อย่างไรว่าข้อมูลปลอดภัย?

หลักการออกแบบระบบ NDID เป็นแบบ Data Security and Privacy by Design เป็นบริการที่มี ความปลอดภัยสูงด้วยการเข้ารหัสในการรับส่งข้อมูล และระบบไม่มีการรวมศูนย์เก็บข้อมูล ข้อมูลยังคงอยู่กับหน่วยงานที่ดูแลข้อมูลและให้บริการลูกค้า ระบบถูกออกแบบภายใต้แนวคิด Decentralized ด้วยเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งผู้ดูแลระบบคือ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด จะไม่สามารถเห็นข้อมูลใดๆ ของลูกค้า

 

ทั้งนี้ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างธนาคารพาณิชย์ไทย บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเลกทรอนิกส์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทไปรษณีย์ไทย รวมมากกว่า 60 บริษัท ซึ่งแต่ละบริษัทอยู่ภายใต้การกำกับ จึงมั่นใจได้ว่าหน่วยงานที่กำกับและบริษัทเหล่านั้นต้องปฏิบัติตามกฏหมายและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลอย่างแน่นอน

 

หากเปรียบเทียบวิธีการของ NDID Ecosystem กับวิธีการในปัจจุบันที่ใช้เอกสารสำเนาในการสมัครบริการต่างๆจะมีความปลอดภัยมากกว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อได้ใช้บริการและศึกษาข้อมูลครบถ้วนจะพบว่าการใช้บริการ NDID นั้น สะดวกขึ้นและปลอดภัยขึ้นกว่าเดิมด้วย 

4. ประโยชน์ของ NDID?

ยกระดับการทำธุรกรรมของประเทศไทยให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนทำให้เกิดการทำธุรกรรมบนโลกออนไลน์ ที่มีความปลอดภัยสูง

 

ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา ในการใช้บริการ โดยสามารถทำรายการผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้โดยอ้างอิงการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ซึ่งมีความปลอดภัยสูงกว่าการทำธุรกรรมที่มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยสำเนาบัตรประชาชน

 

ลดต้นทุนและเวลาในการเดินทางมาแสดงตนที่สาขาหรือสำนักงาน ลดการกรอกข้อมูล ลดการใช้ปริมาณเอกสารกระดาษเพื่อแสดงตนในการสมัครใช้บริการกับหน่วยงานต่างๆ

 

5. ข้อพึงระวังในการใช้บริการ NDID มีอะไรบ้าง ?

หากผู้ใช้บริการได้รับการแจ้งเตือน (Notification) สำหรับยืนยันตัวตนเพื่อเปิดใช้บริการ ขอให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเป็นการขอยืนยันตัวตนเพื่อขอเปิดใช้บริการต้นทางที่ลูกค้าได้ทำการสมัครไว้

9. บริการยืนยันตัวตนของธนาคารเกี่ยวข้องกับ NDID อย่างไร

ธนาคารให้บริการยืนยันตัวตน ผ่านระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของแพลตฟอร์ม NDID ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่เชื่อมต่อการยืนยันตัวตนจากทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน โดยที่ธนาคารเป็นหนึ่งในสมาชิกของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม NDID