Private Fund

Lief capital Asset Management

What's Private Fund

สิ่งนี้คืออะไร และเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์คุณหรือไม่ ?

กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) คือ รูปแบบการลงทุนที่มีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวในการลงทุน ซึ่งคุณสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการลงทุน ตามวัตถุประสงค์ เงื่อนไข และข้อจำกัดของคุณเอง โดยได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านการลงทุนอย่างใกล้ชิด รูปแบบและนโยบายการลงทุนได้ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับคุณ อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ลูกค้า ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

Lief Secular Fund ป็นกองทุนส่วนบุคคลที่บริหาร และจัดตั้งโดย บลจ. ลีฟแคปปิตอล จำกัด โดยเราเน้นการลงทุนเพื่อเป้าหมายการเงินของลูกค้า

(Goal Based Investment) ในระยะยาว โดยทางทีมจัดการลงทุนจะทำงานร่วมกับผู้แนะนำการลงทุน (Financial Advisor) ในการวางแผนเงินลงทุน โดยเลือกจัดพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับผลตอบแทน และความเสี่ยงของลูกค้ารวมถึงปรับพอร์ตให้สอดคล้องกับสภาวะการลงทุนอยู่เสมอแบบอัตโนมัติ (Auto Pilot)

Lief Kasian System (LKS) พัฒนาต่อยอด บนหลักการลงทุนแบบ 3 ตะกร้าสำหรับเตรียมตัววัยเกษียณ (3-Buckets Retirement Strategy) ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการบริหารเงินก้อนที่อาจรับความเสี่ยงได้ไม่มากนักและยังจำเป็นที่จะต้องมีการทยอยนำเงินออกมาใช้ระหว่างทางด้วย ซึ่งนับว่าเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างท้าทายมาก “แบ่งแยกเงินลงทุน ส่วนไหนรอได้ ก็เสี่ยงได้สูงหน่อย ส่วนไหนต้องนำมาใช้ ก็ลดความเสี่ยงลงมา” โดย KSS ยังคงยึดหลักการลงทุนในรูปแบบ Private Fund กระจายความเสี่ยงด้วยหลากหลายกลุ่มสินทรัพย์ทั่วโลก (Global Asset Allocation) และปรับพอร์ตระหว่างทางตามปัจจัยลงทุน โดยทีมผู้จัดการกองทุน

Lief Selective Fund เป็นกองทุนส่วน บุคคลที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า ที่ต้องการหาการลงทุนในหุ้นหุ้นระยะกลางถึงยาว ที่ให้ผลตอบแทนต่างจากค่าเฉลี่ยของตลาด ยอมรับความผันผวนได้สูง ต้องการโฟกัสการลงทุนไปยังหุ้นที่เลือกแล้วว่ามีคุณภาพ มีโมเดลของธุรกิจที่น่าจะเอาชนะคู่แข่งในตลาดได้ และมีโอกาสเติบโตได้ดีในอนาคต โดยกองทุนนี้จะลงทุนในหุ้นไทย SET และ mai โดยใช้เครื่องมือ AI มาช่วยในการคัดเลือกหุ้นจากปัจจัยพื้นฐาน โดยพิจารณาจากงบการเงินรายไตรมาสเป็นหลัก หลังจากนั้นผู้จัดการกองทุนจะทำการศึกษาบริษัททั้งจากมุมมองในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ 

Scroll to Top