LIEF SELECTIVE FUND

Lief capital Asset Management

Lief Selective Fund (Local) เป็นกองทุนส่วนบุคคลที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า ที่ต้องการหาการลงทุนในหุ้นหุ้นระยะกลางถึงยาว ยอมรับความผันผวนได้สูง ต้องการโฟกัสการลงทุนไปยังหุ้นที่เลือกแล้วว่ามีคุณภาพ มีโมเดลของธุรกิจที่มีโอกาสเอาชนะคู่แข่งในตลาด และมีโอกาสเติบโตได้ดีในอนาคต โดยกองทุนนี้จะลงทุนในหุ้นไทย SET และ mai โดยใช้เครื่องมือ AI มาช่วยในการคัดเลือกหุ้นเบื้องต้นจากปัจจัยพื้นฐาน โดยพิจารณาจากงบการเงินที่ประกาศออกมารายไตรมาสเป็นหลัก หลังจากนั้นผู้จัดการกองทุนจะทำการศึกษาบริษัททั้งจากมุมมองในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ จากนั้นจะทำการเเลือกหุ้นที่มีศักยภาพทั้งหมด 25 ตัว สำหรับ Balance model และ 10 ตัวสำหรับ Growth model

AI Powered Investment

กลยุทธ์การลงทุนที่ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม มาช่วยกรองหุ้นพื้นฐานที่ดี ผ่านงบการเงิน

Quality First

ไม่เพียงผลประกอบการที่ดี เพราะมีผู้จัดการกองทุน ตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพให้แน่ใจอีกชั้น ก่อนเข้าลงทุน

Balanced Growth

ลงทุนเพื่อการเติบโต ผสานกับการรักษาสมดุล ด้วยการปรับสัดส่วน ตามศักยภาพของหุ้น รายไตรมาส

กลยุทธ์ Lief Selective Fund ลงทุนหุ้นไทย 100% (Fully Invest) ในลักษณะถือลงทุนระยะยาว (Buy & Hold) โดยมีการพิจารณาปรับพอร์ต รายไตรมาส โดยพิจารณาจากข้อมูลงบการเงินที่ประกาศออกมาในระหว่างช่วงปี ผ่านการคัดกรองด้วย Genetic Algorithm เฟ้นหาผู้ชนะอย่างแท้จริง

หลังจากนั้นทางฝ่ายจัดการกองทุนจะนำผลลัพธ์ที่ได้ไปพิจารณา วิเคราะห์ปัจจัยเชิงคุณภาพอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคัดกรองบริษัทที่มีความเสี่ยงในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมเช่น การเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่ปกติ สภาพคล่อง ข่าวสาร หรือกลุ่มผู้บริหารที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนได้

Genetic Algorithm คือ เทคนิคสำหรับค้นหาผลเฉลย (solutions) หรือคำตอบโดยประมาณของปัญหา โดยอาศัยหลักการจากทฤษฎีวิวัฒนาการจากชีววิทยา และ การคัดเลือกตามธรรมชาติ (natural selection) นั่นคือ สิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมที่สุดจึงจะอยู่รอด กระบวนการคัดเลือกได้เปลี่ยนแปลงสิ่งมีชีวิตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ด้วยตัวปฏิบัติการทางพันธุกรรม (genetic operator) เช่น การสืบพันธุ์ (inheritance หรือ reproduction) , การกลายพันธุ์(mutation) , การแลกเปลี่ยนยีน (recombination)

 

ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมเป็นการจำลองทางคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาหาค่าเหมาะที่สุด (optimal solution) โดยการแทนคำตอบที่มีอยู่ให้อยู่ในลักษณะ โครโมโซม(chromosomes) แล้วปรับปรุงคำตอบแต่ละชุด (เรียกว่า individual) ด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิวัฒนาการ (evolutionary operation) การเปลี่ยนแปลงยีนแบบสุ่ม ด้วยตัวปฏิบัติการทางพันธุกรรม (evolutionary operator) เพื่อให้ได้คำตอบที่ดีขึ้น โดยทั่วไปจะแทนคำตอบด้วยเลขฐานสอง (สายอักขระของเลข 0 และ 1)การวิวัฒน์ (evolution) เพื่อหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด (the fitness solution) จะเริ่มจากประชากรที่ได้จากการสุ่มทั้งหมดและจะทำเป็นรุ่น ๆ ในแต่ละรุ่นคำตอบหลายชุดจะถูกสุ่มเลือกขึ้นมาเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการกลายพันธุ์ หรือสับเปลี่ยนยีนระหว่างกัน จนได้ประชากรรุ่นใหม่ ที่มีค่าความเหมาะสม (fitness) มากขึ้น การวิวัฒน์นี้จะทำไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งพบคำตอบที่มีค่าความเหมาะสมตามต้องการ

กลยุทธ์ในการลงทุนนั้นมีมากมายแต่ การเลือกสักกลยุทธ์มาใช้ให้เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายของแต่ละคนนั้นเป็นยังไง ต้องลองกลับมาถามตัวเองดูครับว่าคุณอยากได้อะไร อยากที่จะรวยเร็ว หรืออยากที่จะมีเงินใช้ไปเรื่อยๆ หากว่าเป้าหมายของท่านนั้นคือต้องการมีเงินใช้ไปจนสิ้นอายุไขแล้วหล่ะก็ กลยุทธ์นี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์นั้นครับ โดยวิธีนี้เรามุ่งเน้นที่จะทำให้ท่านเกษียณได้ตามเป้าหมายโดยมีเงินใช้ไม่ขาดมือ และใช้เงินอย่างมีความสุขนั่นเอง

กองทุน Lief Selective Fund เหมาะกับนักลงทุนที่แบบไหน ?

“No man is better than a machine, and No machine is better than a man with a machine.”

1#

ต้องการลงทุนในหุ้นไทยโดยใช้การคัดเลือกเชิงพื้นฐาน และมีการกระจายตัว (ความเสี่ยง) ที่พอเหมาะ

2#

ต้องการให้เครื่องมือที่จัดการลงทุนให้โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องเสียเวลาเลือกเอง ไม่ต้องกังวลปรับพอร์ต

3#

ต้องการสร้างผลตอบแทนจากหุ้นทีมีโอกาสชนะดัชนีในระยะยาว แต่สามารถรับความเสียง ความผันผวนระหว่างทางได้

ขั้นตอนการคัดเลือกหลักทรัพย์และการดำเนินการลงทุน

มีองค์ประกอบทั้งหมด 5 ลำดับ ดังนี้

ใช้การคัดเลือกหุ้นเบื้องต้นจากปัจจัยพื้นฐาน โดยพิจารณาจากงบการเงินที่ประกาศออกมารายไตรมาสเป็นหลัก หลังจากนั้นผู้จัดการกองทุนจะทำการศึกษาบริษัททั้งจากมุมมองใน

คัดเลือกด้วยปัจจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Screening)

อัตราการจ่าย ดอกเบี้ย และเงินปันผล  /  ความสม่ำเสมอของผลการดำเนินงาน  /  ความผันผันผวนเชิงสถิติ  / มูลมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยย้ย้อนหลัง

 

คัดเลือกด้วยปัจจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Screening)

ลักษณะธุรกิจ นโยบายการดำเนินงาน  /  ข้อมูลเชิงลึกของบริษัริท  /  ผู้บริหาร  /  อุตสาหกรรม  /  โอกาสเติบโตในอนาคต  /  ความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรม

กระจายเงินลงทุนเต็มสัดส่วนโดยสำรองค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 3% ของเงินลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงการกระจุกตัว ( Concentration Risk )

ความเสี่ยงสภาวะตลาด  / ความเสี่ยงรายหลักทรัพย์ / เกณฑ์การ Cutloss  /  ความเสี่ยงของเหตุการณ์ เช่น การควบรวมกิจการ  /  การใช้สิทธิ์ Corporate Action ของบริษัท

นโยบายการลงทุนของ Lief Selective Fund

กองทุนแบ่งตามผลตอบแทน และความเสี่ยงได้เป็น 2 ระดับ 

 

Let's talk about life

กรอกข้อมูลหากท่านสนใจหรือมีข้อสงสัยในกลยุทธ์ของเรา โดยเราจะรีบติดต่อกลับไปอย่างรวดเร็วที่สุด

Sale Page : Selective Fund

Scroll to Top