Lief Selective Fund

LIEF SELECTIVE FUND

Lief capital Asset Management

Lief Selective Fund (Local) เป็นกองทุนส่วนบุคคลที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า ที่ต้องการหาการลงทุนในหุ้นหุ้นระยะกลางถึงยาว ยอมรับความผันผวนได้สูง ต้องการโฟกัสการลงทุนไปยังหุ้นที่เลือกแล้วว่ามีคุณภาพ มีโมเดลของธุรกิจที่มีโอกาสเอาชนะคู่แข่งในตลาด และมีโอกาสเติบโตได้ดีในอนาคต โดยกองทุนนี้จะลงทุนในหุ้นไทย SET และ mai

 

โดยใช้เครื่องมือ AI มาช่วยในการคัดเลือกหุ้นเบื้องต้นจากปัจจัยพื้นฐาน โดยพิจารณาจากงบการเงินที่ประกาศออกมารายไตรมาสเป็นหลัก หลังจากนั้นผู้จัดการกองทุนจะทำการศึกษาบริษัททั้งจากมุมมองในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ จากนั้นจะทำการเเลือกหุ้นที่มีศักยภาพทั้งหมด 25 ตัว สำหรับ Balance model และ 10 ตัวสำหรับ Growth model

 

เมื่อเลือกหุ้นแล้วจะใช้วิธีการลงทุนแบบกระจายตัวในสัดส่วนเท่ากัน (Equal weighting) และลงทุนเต็มจำนวน (Fully invest) ทั้งนี้ผู้จัดการกองทุนจะทำการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กองทุนไปลงทุน และคอยประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบความเสี่ยงที่บริหารจัดการได้ชัดเจน

 

กองทุนส่วนบุคคล ที่รู้จักกในชื่อ Private Fund คือรูปแบบการลงทุนที่มีผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ (Licensed Fund Manager) คอยบริหารจัดการให้แบบอัตโนมัติ โดยลูกค้าสามารถมอบหมายการตัดสนิใจ หรือกำหนดกรอบการลงทุนให้กับกองทุนนำไปบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้กองทุนส่วนบุคคลของ บลจ.ลีฟแคปปิตอล

เราเลือกให้บริการกองทุนส่วนบุคคล เพื่อให้เราสามารถตอบโจทย์ของแต่ละบุคคลได้อย่างแท้จริง เริ่มจากเป้าหมายการเงินที่ลูกค้าต้องการบรรลุ (Goal Based Investment) พูดคุย ปรึกษากับนักวางแผนการเงินของเรา เพื่อค้นหากลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสม กับผลตอบแทนที่คาดหวังและความเสี่ยงที่รับได้ คำนึงถึงข้อกำหนด และเงื่อนไขอื่นๆ ของลูกค้าอย่างครบถ้วน จากนั้นฝ่ายจัดการลงทุนของเรา จะวิเคราะห์สภาวะการลงทุน จัดสรรสัดส่วนสินทรัพย์และค้นหาโอกาสสร้างผลตอบแทนให้กับกองทุนอย่างต่อเนื่อง พาคุณไปถึงจุดหมายได้อย่างมั่นใจ ไร้กังวล

Who's suitable for Lief Selective Fund?

กองทุน Lief Selective Fund เหมาะกับนักลงทุนที่ …

1#

ต้องการลงทุนในหุ้นไทยโดยใช้การคัดเลือกเชิงพื้นฐาน และมีการกระจายตัว (ความเสี่ยง) ที่พอเหมาะ

2#

ต้องการให้เครื่องมือที่จัดการลงทุนให้โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องเสียเวลาเลือกเอง ไม่ต้องกังวลปรับพอร์ต

3#

ต้องการสร้างผลตอบแทนจากหุ้นทีมีโอกาสชนะดัชนีในระยะยาว แต่สามารถรับความเสียง ความผันผวนระหว่างทางได้

Investment Strategy

“No man is better than a machine, and No machine is better than a man with a machine.”

กลยุทธ์ Lief Selective Fund ลงทุนหุ้นไทย 100% (Fully Invest) ในลักษณะถือลงทุนระยะยาว (Buy & Hold) โดยมีการพิจารณาปรับพอร์ต รายไตรมาส โดยพิจารณาจากข้อมูลงบการเงินที่ประกาศออกมาในระหว่างช่วงปี ผ่านการคัดกรองด้วย Genetic Algorithm เฟ้นหาผู้ชนะอย่างแท้จริง

หลังจากนั้นทางฝ่ายจัดการกองทุนจะนำผลลัพธ์ที่ได้ไปพิจารณา วิเคราะห์ปัจจัยเชิงคุณภาพอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคัดกรองบริษัทที่มีความเสี่ยงในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมเช่น การเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่ปกติ สภาพคล่อง ข่าวสาร หรือกลุ่มผู้บริหารที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนได้

AI Powered Investment

กลยุทธ์การลงทุนที่ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม มาช่วยกรองหุ้นพื้นฐานที่ดี ผ่านงบการเงิน

Quality First

ไม่เพียงผลประกอบการที่ดี เพราะมีผู้จัดการกองทุน ตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพให้แน่ใจอีกชั้น ก่อนเข้าลงทุน

Balanced Growth

ลงทุนเพื่อการเติบโต ผสานกับการรักษาสมดุล ด้วยการปรับสัดส่วน ตามศักยภาพของหุ้น รายไตรมาส

ขั้นตอนการคัดเลือกหลักทรัพย์และการดำเนินการลงทุน

ขั้นตอนที่ 1

ลงทุนในหุ้นไทย SET และ mai

ใช้การคัดเลือกหุ้นเบื้องต้นจากปัจจัยพื้นฐาน โดยพิจารณาจากงบการเงินที่ประกาศออกมารายไตรมาสเป็นหลัก หลังจากนั้นผู้จัดการกองทุนจะทำการศึกษาบริษัททั้งจากมุมมองใน

ขั้นตอนที่ 2

คัดกรองด้วยเครื่องมือ และตัดสินใจด้วยผู้จัดการกองทุน

ROE  /  ROA  /  PE   /  PB   /  Net Profit Margin   /  etc.

ขั้นตอนที่ 3

คัดเลือกด้วยปัจจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Screening)

อัตราการจ่าย ดอกเบี้ย และเงินปันผล  /  ความสม่ำเสมอของผลการดำเนินงาน  /  ความผันผันผวนเชิงสถิติ  / มูลมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยย้ย้อนหลัง

คัดเลือกด้วยปัจจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Screening)

ลักษณะธุรกิจ นโยบายการดำเนินงาน  /  ข้อมูลเชิงลึกของบริษัริท  /  ผู้บริหาร  /  อุตสาหกรรม  /  โอกาสเติบโตในอนาคต  /  ความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรม

ขั้นตอนที่ 4

กระจายการลงทุนในสัดส่วนที่เท่ากัน (Fully invest + Equal weighing)

กระจายเงินลงทุนเต็มสัดส่วนโดยสำรองค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 3% ของเงินลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงการกระจุกตัว ( Concentration Risk )

ขั้นตอนที่ 5

ติดตามสภาวะการลงทุน และบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในกรอบที่กำหนด (Risk Monitoring

ความเสี่ยงสภาวะตลาด  / ความเสี่ยงรายหลักทรัพย์ / เกณฑ์การ Cutloss  /  ความเสี่ยงของเหตุการณ์ เช่น การควบรวมกิจการ  /  การใช้สิทธิ์ Corporate Action ของบริษัท

Portfolio Model

กองทุนแบ่งตามผลตอบแทน และความเสี่ยงได้เป็น 2 ระดับ 

 

มีโอกาสขาดทุนได้ / ไม่มีกลไกคุ้มครองเงินต้น / ไม่มีการรับประกันผลตอบแทน

Let's talk about life

กรอกข้อมูลหากท่านสนใจหรือมีข้อสงสัยในกลยุทธ์ของเรา โดยเราจะรีบติดต่อกลับไปอย่างรวดเร็วที่สุด

Lief X Deepscope Form