รับฟรี E-Book สรุปแนวทางการเกษียณในปี 2023

การเกษียณโดยไม่มีแผน เปรียบดั่งการเดินป่าโดยไม่ใช้เข็มทิศ ดังนั้นเราจะเป็นคนช่วยหาเข็มทิศนั้นให้กับทุกท่าน

Retirement Guide Book 2023

Lief Kasian System

Kasian Simulation

อยากรู้ไหมว่า “เป้าหมายเกษียณ” ของคุณตอนนี้มันจะเป็นไปได้สักแค่ไหน ลองมาทำแบบจำลองสั้นๆ เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบตัวเองดู

  • ออกแบบ "เพื่อคุณโดยเฉพาะ"

  • ช่วยให้เห็นภาพเกษียณของท่านชัดเจนขึ้น

  • มีการแนะนำเพิ่มประสิทธิภาพการเกษียณ

Mock-up-KSS

Lief Kasian System (LKS)

Lief Kasian System (LKS) พัฒนาต่อยอด บนหลักการลงทุนแบบ 3 ตะกร้าสำหรับเตรียมตัววัยเกษียณ (3-Buckets Retirement Strategy) ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการบริหารเงินก้อนที่อาจรับความเสี่ยงได้ไม่มากนักและยังจำเป็นที่จะต้องมีการทยอยนำเงินออกมาใช้ระหว่างทางด้วย ซึ่งนับว่าเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างท้าทายมาก “แบ่งแยกเงินลงทุน ส่วนไหนรอได้ ก็เสี่ยงได้สูงหน่อย ส่วนไหนต้องนำมาใช้ ก็ลดความเสี่ยงลงมา”

 

โดย KSS ยังคงยึดหลักการลงทุนในรูปแบบ Private Fund กระจายความเสี่ยงด้วยหลากหลายกลุ่มสินทรัพย์ทั่วโลก (Global Asset Allocation) และปรับพอร์ตระหว่างทางตามปัจจัยลงทุน โดยทีมผู้จัดการกองทุน

ดูเพิ่มเติม