Weekly Update

Weekly Update

สรุปบทความการลงทุนประจำสัปดาห์ให้ทุกท่านได้อ่านและเข้าใจได้โดยใช้เวลาไม่นาน

ทำไม ณ เวลานี้หุ้นยังน่าสนใจกว่าตราสารหนี้
20May

ทำไม ณ เวลานี้หุ้นยังน่าสนใจกว่าตราสารหนี้

ทำไม ณ เวลานี้หุ้นยังน่าสนใจกว่าตราสารหนี้ เมื่อไม่นานมานี้ 👉…

ค่าจ้างแรงงานพุ่งสูงขึ้นจริงหรอ
05May

ค่าจ้างแรงงานพุ่งสูงขึ้นจริงหรอ

กลยุทธ์ลงทุน “ลอยตัว” ชนะเงินเฟ้อด้วย Infrastructure 🌞Weekly…

พูดถึงความน่าสนใจของหนี้ในตลาด EM
28Apr

พูดถึงความน่าสนใจของหนี้ในตลาด EM

พูดถึงความน่าสนใจของหนี้ในตลาด EM Blackrock 👉 แสดงความเห็นว่า…

ทำไมหุ้นถึงยังน่าลงทุนในขณะที่ดอกเบี้ยเป็นขาขึ้น
21Apr

ทำไมหุ้นถึงยังน่าลงทุนในขณะที่ดอกเบี้ยเป็นขาขึ้น

ทำไมหุ้นถึงยังน่าลงทุนในขณะที่ดอกเบี้ยเป็นขาขึ้น หุ้น มีความน่าสนใจ ถึงแม้ว่าดอกเบี้ยจะปรับตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ…

FED ออกมากระตุ้นแนวโน้มใหม่ท่ามกลางสงคราม
29Mar

FED ออกมากระตุ้นแนวโน้มใหม่ท่ามกลางสงคราม

FED ออกมากระตุ้นแนวโน้มใหม่ท่ามกลางสงคราม Weekly update :…

โอกาสที่เกิดจาก “ความสับสนของอัตราผลตอบแทน”
24Feb

โอกาสที่เกิดจาก “ความสับสนของอัตราผลตอบแทน”

สถานการณ์ที่ชายแดนรัสเซีย-ยูเครนยังคงทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากประธานาธิบดีปูติน สั่ง......

การเปลี่ยนแปลงราคาสุทธิของสินทรัพย์
15Feb

การเปลี่ยนแปลงราคาสุทธิของสินทรัพย์

ตัวเลข CPI ของสหราชอาณาจักรและตัวเลขการจ้างงานจะเป็นปัจจัยที่สำคัญเกี่ยวกับความเข้มงวดของนโยบาย....

มุมมองตลาด เมื่อมีการปรับอัตราการขึ้นดอกเบี้ยที่มากเกินไป
08Feb

มุมมองตลาด เมื่อมีการปรับอัตราการขึ้นดอกเบี้ยที่มากเกินไป

ภาวะตลาดที่กำลังปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเรื่อยๆ ท่ามกลางสัญญาณนโยบายทั่วโลกที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นัก ถึงแม้ว่า........

การขึ้นดอกเบี้ยของ FED ส่งผลต่อตลาดหุ้นจริงๆ หรอ
25Jan

การขึ้นดอกเบี้ยของ FED ส่งผลต่อตลาดหุ้นจริงๆ หรอ

มุมมองการลงทุนในระยะสั้นเรามองว่า ควรลงทุนในสินทรัพย์วัฎจักร เพราะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังดำเนินต่อไป.......