Lief Secular Fund

LIEF SECULAR FUND

Lief capital Asset Management

Stable  /  Enjoyable  / Consult  /  Up-to-date  /  Long-term  / Achievement  /  Retirement

Lief Secular Fund ป็นกองทุนส่วนบุคคลที่บริหาร และจัดตั้งโดย บลจ. ลีฟแคปปิตอล จำกัด โดยเราเน้นการลงทุนเพื่อเป้าหมายการเงินของลูกค้า (Goal Based Investment) ในระยะยาว โดยทางทีมจัดการลงทุนจะทำงานร่วมกับผู้แนะนำการลงทุน (Financial Advisor) ในการวางแผนเงินลงทุน โดยเลือกจัดพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับผลตอบแทน และความเสี่ยงของลูกค้ารวมถึงปรับพอร์ตให้สอดคล้องกับสภาวะการลงทุนอยู่เสมอแบบอัตโนมัติ (Auto Pilot)

แม้ฝ่ายจัดการลงทุน จะพิจารณาแนวโน้มและเรื่องราว ของการเติบโต (Growth Story) ในกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนที่ มีศักยภาพในระยะยาว ซึ่งปกติจะมีความไม่แน่นอน ผันผวนสูง และบางครั้งใช้เวลาหลายปีกว่าจะเห็นผล การจัดพอร์ต ลงทุนจึงเข้ามามีบทบาท เพื่อตอบโจทย์ผลตอบแทน และจำกัดความเสี่ยงระหว่างการเดินทาง

 

กลยุทธ์ Lief Secular Fund จึงเป็นการผสมผสานการ รุกคืบ และการตั้งรับไปพร้อมกัน เพื่อผลตอบแทนที่มีความสม่ำเสมอ แต่ยังสามารถโตได้ตามเป้าหมาย แบบไม่เสี่ยงมาก หรือน้อยเกินไป

 

นอกจากนี้ทางฝ่ายจัดการกองทุนจะมีกรอบความเสี่ยงในเชิงปฏิบัติ เช่น Cut Loss Limit, Concentration Limit และการทำ Stress Test เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของพอร์ตการลงทุนในแต่ละช่วงอยู่เสมอ 

ฝ่ายจัดการลงทุนจะเลือกกระจายสัดส่วนในหลายกลุ่ม สินทรัพย์ทั่วโลก (Global Asset Allocation) หุ้น ตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์ และสินค้าโภคภัณฑ์ด้วย ETF เป็นหลัก

 

เนื่องจากมีต้นทุนที่ต่ำกระจายความเสี่ยงอย่างมี ประสิทธิภาพ และสามารถสะท้อนมุมมองของผู้จัดการ กองทุนในอนาคตได้ดี เราเชื่อว่าสำหรับการลงทุนระยะยาว หน้าที่ที่สำคัญ และมีผลต่อผลตอบแทนกองทุนมากที่สุดคือ การเลือกกลุ่ม สินทรัพย์ให้สอดคล้องกับสภาวะการลงทุน (Asset Class Selection) มากกว่าผลจากการเลือกหุ้นรายตัว (Stock Selection) หรือการจับจังหวะตลาด (Market Timing)

แม้ฝ่ายจัดการลงทุน จะพิจารณาแนวโน้มและเรื่องราว ของการเติบโต (Growth Story) ในกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนที่ มีศักยภาพในระยะยาว ซึ่งปกติจะมีความไม่แน่นอน ผันผวนสูง และบางครั้งใช้เวลาหลายปีกว่าจะเห็นผล การจัดพอร์ต ลงทุนจึงเข้ามามีบทบาท เพื่อตอบโจทย์ผลตอบแทน และจำกัดความเสี่ยงระหว่างการเดินทาง

 

กลยุทธ์ Lief Secular Fund จึงเป็นการผสมผสานการ รุกคืบ และการตั้งรับไปพร้อมกัน เพื่อผลตอบแทนที่มีความสม่ำเสมอ แต่ยังสามารถโตได้ตามเป้าหมาย แบบไม่เสี่ยงมาก หรือน้อยเกินไป

 

นอกจากนี้ทางฝ่ายจัดการกองทุนจะมีกรอบความเสี่ยงในเชิงปฏิบัติ เช่น Cut Loss Limit, Concentration Limit และการทำ Stress Test เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของพอร์ตการลงทุนในแต่ละช่วงอยู่เสมอ 

Fund Features

คุณลักษณะเฉพาะของกองทุน Lief Secular Fund

 • Goal based investment

  วางแผนเงินลงทุนให้เติบโตไปถึง เป้าหมาย แบบไร้กังวล

 • One Stop Service

  บริการของกองทุนที่ปรับตัวให้สอดคล้อง กับอนาคตโดยอัตโนมัติอยู่เสมอ

 • Personalized

  พัฒนาเพื่อตอบโจทย์ ความต้องการเฉพาะตัวรายบุคคล

 • Efficient Portfolio

  กระจายความเสี่ยงและหาโอกาสผล ตอบแทนจากทั่วโลก โดยมีมืออาชีพเลือกให้

 • Aligned Interest

  บริการลงทุนที่เน้นผลประโยชน์ ไปในทางเดียวกัน

 • Passionate Living

  กองทุนที่จะช่วยให้ลงทุน และใช้เวลาไปกับทำสิ่งที่ ตัวเองถนัด สิ่งที่ปรารถนา ให้ถึงเป้าหมาย

Portfolio Model

กองทุนแบ่งตามผลตอบแทน และความเสี่ยงได้เป็น 3 ระดับ 

 

“ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

เน้นสร้างกำไรจากมูลค่าตลาดที่เพิ่มขึ้น เช่น หุ้นไทยรายตัว ETF

เน้นผลตอบแทนจากส่วนแบ่งรายได้หรือเงินปันผล เช่น ตราสารหนี้, หุ้น, Infra Fund และ REITs

เน้นลงทุนสร้างความสมดุล ลดความเสี่ยงโดยรวม เช่น ทองคำและอนุพันธ์เพื่อการ Hedging

Portfolio Rebalance Help ?

กลไกการปรับพอร์ตระหว่างทาง มี 2 ลักษณะ

 

การปรับตัวให้สอดคล้องกับพอร์ตในระยะยาว (SAA) อยู่เสมอจะช่วยให้ความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนมีความสมดุลมากขึ้น เช่น ในยามหุ้นปรับตัวขึ้นร้อนแรง สัดส่วนสูงขึ้นอย่างมีนัยยะ การ Rebalance จะทยอยขยายหุ้นทำกำไรเพื่อปรับพอร์ตการลงทุนไปอยู่ในสินทรัพย์กลุ่มเสี่ยงต่ำกว่า โดยอัตโนมัติ

การปรับพอร์ตตามโอกาสเติบโต เช่น หากระหว่างทาง สินทรัพย์ที่ลงทุนอยู่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไป มีเหตุปัจจัยเข้ามากระทบอย่างมีนัยสำคัญ หรือราคาค่อนข้างสูงเต็มมูลค่าแล้ว ทางฝ่ายจัดการอาจพิจารณาขายเก็บกำไรเข้ากองทุน และสลับไปถือลงทุนในกลุ่มที่น่าสนใจกว่าให้โดยอัตโนมัติ

การปรับพอร์ตให้กลับมาสมดุล เช่น หากในช่วงนั้น ๆ แนวโน้มที่คาดไว้ยังคงไปได้ดีในแต่ละไตรมาส ทางฝ่ายจัดการลงทุนอาจพิจารณาทำ Portfolio Rebalancing เพื่อให้น้ำหนักที่วางไว้ในแต่ละกลุ่มกลับมาอยู่ในสัดส่วนเดิม เหมือนเป็นการทยอยขายกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นมามาก และช้อน ซื้อกลุ่มที่อาจมีการปรับตัวลงในช่วงที่ผ่านมา ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

Let's talk about life

กรอกข้อมูลหากท่านสนใจหรือมีข้อสงสัยในกลยุทธ์ของเรา โดยเราจะรีบติดต่อกลับไปอย่างรวดเร็วที่สุด

Secular Form

Additional information

ท่านสามารถแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้เราทราบ เพื่อพอร์ตการลงทุนที่ตรงใจ ตรงโจทย์ของท่านมากขึ้นครับ


FAQ

คำถามเกี่ยวกับบริษัท และกองทุนที่ให้บริการ

1. กองทุนนี้เหมาะกับนักลงทุนกลุ่มใด

กองทุน Lief Secular Fund เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการให้เงินลงทุนเติบโตในระยะกลางยาว ตามเป้าหมาย โดยมีมืออาชีพด้านการลงทุนจัดการให้ ตั้งแต่ต้นจนจบในรูปแบบ One Stop Service

 

โดยคาดหวังผลตอบแทนที่ไม่หวือหวา แต่ขอทยอยเติบโตผ่านการจัดพอร์ตกระจายการลงทุน และปรับพอร์ตให้สอดคล้องกับภาวะการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

2. กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่ ?

เนื่องจากวงเงินลงทุนเกือบทั้งหมดจะอยู่ในสกุลเงินต่างประเทศ ทางฝ่ายจัดการลงทุนจะทำการ Hedging เพื่อป้องกันความเสี่ยงของค่าเงินด้วยเครื่องมืออนุพันธ์ตามดุลยพินิจ โดยเฉลี่ยมากกว่า 75% ของวงเงินลงทุนในต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงขาดทุนจากค่าเงิน

3. ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมมีอะไรบ้าง

5.1 ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งกองทุน ที่อัตรา 1.00% ของมูลค่าเงินลงทุนตั้งต้น / เพิ่มทุน

5.2 ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ที่อัตรา 1.25-1.75% ต่อปี คำนวณบนมูลค่าทรัพย์สิน รายวัน และเรียกเก็บจากกองทุนทุกสิ้นเดือน

5.3 ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน อยู่ที่ 0.03% ต่อปี หรือขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อเดือน

4. มีระยะเวลากำหนดไหม ปิดกอง ถอนเงินลงทุนได้เมื่อไหร่

สามารถไถ่ถอนบางส่วนหรือยกเลิก เพื่อปิดกองทุนได้ทุกเมื่อ โดยไม่มีเงื่อนไข ซึ่ง มีระยะเวลาคืนเงินกลับสู่บัญชีออมทรัพย์ของลูกค้าภายใน 15 วันทำการ 

5. การเพิ่มและถอนเงินลงทุน

ท่านสามารถเพิ่มทุนได้ขั้นต่ำครั้งละ 500,000 บาท โดยสามารถเพิ่มเงินลงทุนเมื่อไหร่ก็ได้ เพียงโอนเงินเข้าสู่บัญชีลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลเพื่อลูกค้า ของบริษัท ตามรายละเอียดที่ท่านได้รับแจ้งในอีเมลเปิดบัญชีสำเร็จ

 

และนำส่งหลักฐานมายัง support@liefcapital.com

*ชื่อผู้โอน/บัญชีต้นทาง ต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของบัญชีกองทุนเท่านั้น*

ท่านสามารถถอนเงินลงทุนได้ตลอดเวลา โดยติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือติดต่อมายังบริษัท เพื่อรับเอกสารการลดทุนและลงนามส่งมายังบริษัท เพื่อดำเนินการลดเงินลงทุนให้ท่าน โดยมีระยะเวลาคืนเงินกลับสู่บัญชีออมทรัพย์ของลูกค้าภายใน 15 วันทำการ 

6. ความปลอดภัยของเงินลงทุน

กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ถูกกำหนดให้ทางบริษัทต้องจัดหาผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) เพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า แยกออกจากส่วนเงินของบริษัทอย่างขัดเจน เพื่อให้ลูกค้าสามารถวางใจได้ว่า เงินลงทุนยังดำรงอยู่ และถูกบริหารจัดการในกรอบนโยบายที่ได้ทำสัญญากองทุนส่วนบุคคลไว้ โดยปัจจุบันทาง บลจ.ลีฟแคปปิตอล จำกัด เลือกใช้บริการของทาง บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

7. เงินลงทุนเริ่มต้นเท่าไหร่

กองทุน Lief Secular Fund เริ่มต้นลงทุนที่ 3,000,000 บาท และท่านสามารถเพิ่มทุนได้ขั้นต่ำครั้งละ 500,000 บาท 

8. เปิดบัญชีอย่างไร

ท่านสามารถเปิดบัญชีออนไลน์และยืนยันตัวตนด้วย NDID ผ่าน Lief mobile application โดยมีระยะเวลาในการเปิดบัญชีประมาณ 1-3 วันทำการ ขั้นตอนการเปิดบัญชี ได้ที่นี่

9. Lief Secular Fund มีความแตกต่างจากกองทุนรวม Asset Allocation อื่น อย่างไร

 1. Lief Secular Fund เน้นบริหารจัดการเงินลงทุนเพื่อให้ถึงเป้าหมาย ไม่ใช่เพียงตัวเลขผลตอบแทนที่สูงที่สุด แต่เน้นที่ความสม่ำเสมอ ผ่านการบริหารความเสี่ยง และลดความผันผวนระหว่างทาง

 

2. เน้นการวิเคราะห์จัดพอร์ต เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ศักยภาพการเติบโต แนวโน้มในอนาคตมากกว่า การจัดสัดส่วนด้วยข้อมูลเชิงสถิติ หรือโมเมนตัมจากราคาตลาด ที่เราใช้เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้น เราเชื่อว่าการเติบโตของเงินลงทุนต้องเกิดจากเรื่องราว โอกาสลงทุนที่ทยอยจะเกิดขึ้นในอนาคต มากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว

 

3. กองทุน Lief Secular มีความยืดหยุ่น คล่องตัวในการปรับพอร์ตสูง ทั้งในแง่ของเครื่องมือ (ETF) และสัดส่วนการลงทุน (Portfolio Model) ที่สามารถปรับให้สะท้อนสภาวะการลงทุนในแต่ละช่วงได้ +/- สูงสุดถึง 15% ในแต่ละกลุ่มสินทรัพย์

10. การปรับพอร์ตระหว่างทางบ่อยแค่ไหน

กลยุทธ์เน้นซื้อและถือ ไม่ปรับพอร์ตบ่อยครั้ง โดยฝ่ายจัดการลงทุนจะทบทวนสัดส่วน

(1) เพื่อทำการ Rebalance รายไตรมาส เฉพาะสัดส่วนที่ ขาด/เกิน (ถ้ามี) 

(2) หากมุมมอง แนวโน้มการเติบโตของสินทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เช่น มีโอกาสเกิดความเสี่ยง และผันผวนในตลาด หรือหากมีโอกาสลงทุนใหม่ ๆ ที่น่าสนใจเกิดขึ้น ผู้จัดการกองทุนจะดำเนินการปรับสัดส่วนให้โดยอัตโนมัติ

11. มีความเสี่ยงแค่ไหน มีโอกาสขาดทุนได้หรือไม่

มีโอกาสขาดทุนได้ เนื่องจาก Lief Secular Fund มีสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้นหรือกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่ 50 - 80% ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงของโมเดลการลงทุนที่ลูกค้าเลือก

12. บลจ.ลีฟ แคปปิตอล คือใคร เชื่อถือได้แค่ไหน ?

บลจ.ลีฟแคปปิตอล จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2563 โดยกลุ่มผู้มีประสบการณ์ในสายอาชีพวางแผนการเงิน และการจัดการกองทุนกว่า 20 ปี บริษัทมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 26.26 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการจัดการเงินลงทุนด้วยกองทุนส่วนบุคคลโดยเฉพาะ

 

บลจ. ลีฟแคปปิตอล ได้รับใบอนุญาต บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ประเภท การจัดการกองทุนส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 และได้รับอนุญาตให้เริ่มประกอบธุรกิจได้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นมา

 

สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ของทางสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/companyprofile/Intermediaries/0000032633

13. ภาระทางภาษี

การลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคล มีลักษณะของความเป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้น ๆ ซึ่งเปรียบเหมือนการที่นักลงทุนถือครองหลักทรัพย์นั้น ๆ เอง โดยบริษัทจัดการ มีหน้าในการบริหาร (เช่น ส่งคำสั่งซื้อขาย) เพียงเท่านั้น เพราะฉะนั้น ในส่วนของภาระทางภาษี ก็ตกเป็นของลูกค้า นักลงทุนเช่นเดียวกัน โดยสามารถสอบถามหรือหารือกับที่ปรึษาด้านภาษีอีกครั้ง ก่อนดำเนินการ

14. ติดตามพอร์ตการลงทุนได้อย่างไร

บริษัทจะนำส่งรายงานการลงทุนประจำเดือนให้ท่านภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ด้วยช่องทางอีเมลที่ท่านให้ไว้กับบริษัท

 

15. ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ไหนบ้าง

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและนโยบายการลงทุนเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์  : www.liefcapital.com

สอบถามข้อมูลการให้บริการ ตอบข้อสงสัย และช่วยเหลือท่านอย่างเต็มที่ ในช่วงเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00-18:00 น. (ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

  • Tel. 02-439-5288, 02-439-5282 

  • Email support@liefcapital.com​

  • Line Official @liefcapital หรือ https://lin.ee/9kuD10A