ABOUT

Lief capital Asset Management

บลจ. ลีฟแคปปิตอล คือใคร?

การลงทุนให้สำเร็จไม่ใช่ต้องรู้ทุกเรื่อง ขอแค่รู้ว่า “ต้องวางเงินไว้ตรงไหน เป้าหมายคืออะไร ?”

Lief capital ก่อตั้งโดยคุณ พงษ์ธร ถาวรธนากุล ในปี 2021 และเติบโตขึ้นในฐานะบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่เอาใจใส่ในความต้องการและเป้าหมายของลูกค้าเพื่อทำให้ลูกค้าได้ใช้ชีวิตของตนเองได้อย่างเต็มที่ นั่นเป็นเป้าหมายที่ผลักดันให้องค์กรเราเติบโตมาถึงในปัจจุบันนี้บลจ.ลีฟแคปปิตอล ก่อตั้ง และบริหารงานโดยทีมที่มี ประสบการณ์ในสายวางแผนการเงิน (Financial Planner) และการจัดการลงทุน (Fund Manager) โดยตรงร่วมกว่า 20 ปี

จากประสบการณ์ที่กลั่นกรอง เราเชื่อว่า การให้บริการด้านการลงทุนที่จะอยู่ได้อย่างยั่งยืน ลูกค้าต้องเป็นผู้ได้ประโยชน์สูงที่สุด จึงเกิดเป็นแนวคิดและวัตถุประสงค์ที่อยากให้เกิด “Buy Side Asset Manager” เพื่อบริหารเงินลงทุนโดยมีผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้านักลงทุนเป็นที่ตั้ง นั่นถือว่านักลงทุนเป็นจุดศูนย์กลางความสำคัญที่จะทำให้เงินลงทุนได้เติบโตอย่างเต็มที่ เท่าที่สภาวะการลงทุนจะเอื้ออำนวย เป็นเหตุให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ลีฟ แคปปิตอล จำกัด เลือกนำเสนอบริการจัดการเงินลงทุนด้วย กองทุนส่วนบุคคล Private Fund ที่สามารถตอบโจทย์ ด้านการวางแผนการเงินระยะยาวได้เป็นอย่างดี มีความสมบูรณ์ช่วยให้เงินลงทุนทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพผ่านการจัดการพอร์ตลงทุนที่คัดสรรแล้วจากโอกาสการลงทุนทั่วโลก

บลจ. ลีฟแคปปิตอลจำกัด อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล เลขที่ ด08-0138-01 สามารถตรวจสอบได้ที่ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/companyprofile/Intermediaries/0000032633

 

 

พันธกิจ : เพราะเราเชื่อในการหาสิ่งที่ดีที่สุดอย่างเต็มความสามารถ เพื่อที่จะตอบโจทย์ ความต้องการด้านการเงินของนักลงทุนทั้งในปัจจุบันและอนาคต

วิสัยทัศน์ : เราต้องการให้ทุกคนไม่ต้องกังวลเรื่องการลงทุน เพราะเราทำในสิ่งที่รักเราเพื่อให้คุณได้มีเวลาทำในสิ่งที่คุณรักโดยไม่ต้องกังวล

คุณค่า : ให้กับลูกค้านักลงทุน บริษัท และทีมงานเสมือนเพื่อนที่ร่วมเดินทางไกลไปด้วยกัน ไม่ว่าพบอะไรเราจะผ่านทุกอย่างไปด้วยกันเสมอจนถึง ปลายทางที่ต้องการ 

สามารถกำหนดนโยบายการลงทุนได้ตามที่ผู้ลงทุนต้องการ โดยการหารือร่วมกับผู้จัดการกองทุน เพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ลงทุน และปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสภาวะเศรษฐกิจ อีกทั้งยังสามารถลดภาระในการดำเนินงาน ผู้ลงทุนสะดวกและประหยัดเวลาในการติดตามการลงทุน ตลอดจนการซื้อขายหลักทรัพย์ และการลงบัญชีทรัพย์สินด้วยตนเอง เพราะมีนักลงทุนมืออาชีพบริหารจัดการให้อย่างเบ็ดเสร็จ

บลจ.ลีฟแคปปิตอล

เดินหน้าเป็นผู้นำด้านจัดการเงินลงทุน ขยายเพิ่มการบริหาร...

ผนึกความร่วมมือ

กับ บ.ดีพสโคป สร้างนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนแบบ Auto Pilot

บลจ.ลีฟแคปปิตอล เผย

3 เคล็ดลับการลงทุนให้สำเร็จ … ชวนคิด “เราลงทุนเพื่ออะไร”
Scroll to Top