INSIGHT

Lief capital Asset Management

วิกฤตเพดานหนี้ รอบนี้ต้องกังวลไหม

Debt Ceiling Debate: Examining Risks Around the X Date

สรุปประเด็นสำคัญ

ปัญหาเพดานหนี้ของสหรัฐเริ่มกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง เรื่องนี้จะหนึ่งในตัวแปรที่จะทำให้ตลาดผันผวนในเพิ่มมากขึ้นแต่ Pimco มีความเชื่อมั่นว่าน่าจะมีการหาทางออกร่วมกันได้ ก่อนที่จะถึง X Date (วันที่ US จะจ่ายหนี้ไม่ได้ ซึ่งคาดว่าจะเร็วกว่ากำหนดการเดิม) เนื่องจากว่าปัญหาเพดานหนี้ จะไม่ได้กระทบแค่ส่วนของตลาดทุนหรือเศรษฐกิจอย่างเดียว แต่ยังรวมถึง การเมืองอีกด้วย ดังนั้นทุกๆ ฝ่ายจึงพยายามเร่งร่วมมือกันที่แก้ปัญหา

แนวทางแก้ปัญหามีดังนี้
1. ยกเพดานหนี้ให้สูงขึ้น
2.เลื่อนกำหนดการไปหลังเลือกตั้ง
3.เรียกคืนเงินสนับสนุนในช่วง Covid-19 ที่ยังไม่ได้ใช้
4. แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมหนี้สาธารณะ
 
วันที่ X Date ยังไม่มีกำหนดที่แน่นอน เนื่องจากต้องรอดูยอดการเก็บภาษี รวมถึงค่าใช้จ่ายของรัฐบาลอีกครั้ง แต่เบื้องต้นคาดการณ์ว่า เงินที่มีให้ใช้จ่าย น่าจะลดลงภายในวันที่ 15 มิถุนายน
 
ผลกระทบต่อตลาดตราสารหนี้ระยะสั้น ที่มีวันหมดอายุก่อน X Date ยังคงมีแรงซื้อเข้ามา เป็นสัญญาณว่านักลงทุนต้องการที่จะล็อกความเสี่ยง มากกว่าการเก็งกำไรในช่วงนี้ ส่วนตราสารหนี้ระยะกลางมีการเทขายเล็กน้อย และ Pimco มองว่าตลาดหุ้นน่าจะเกิดความผันผวนได้อีก โดยสถิติแล้ว เดือนก่อนที่จะ X Date นั้น S&P 500 ลดลงถึง -6.5% หรือหากเหตุการณ์แย่จริงๆ F ED อาจจะต้องเข้ามาช่วยแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่ Default ด้วย แต่Pimco มองว่าเหตุการณ์ Default น่าจะไม่เกิด
 

 

โดยสรุป : ปัญหาเพดานหนี้นั้น เริ่มกลับมาเป็นที่พูดถึงมากขึ้นในช่วงนี้ ตามสถิติ S&P 500 ปรับตัวลดลงถึง -6.5%ก่อน X Date ในขณะที่ตราสารหนี้ระยะกลางถูกเทขายมาซื้อตราสารหนี้ระยะสั้นมากขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยง แต่ทาง PIMCO กลับมองว่าทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องน่าจะร่วมมือกันหาทางออกได้ เนื่องจากหากแก้ไม่ได้ จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง และคาดว่ากระทรวงการคลังน่าจะเริ่มมองหาเงินสดมาเสริมสภาพคล่องก่อน X Date แล้ว แต่อย่างไรก็ต้องติดตามดูปัจจัยเพดานหนี้กันต่อไป ว่าจะแก้ได้ก่อน X Date หรือไม่

 

ข้อมูลอ้างอิง : https://www.pimco.com/gbl/en/insights/debt-ceiling-debate-examining-risks-around-the-x-date

*บทความสรุปเนื้อหาเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน หรือคำเสนอสินค้าและบริการทางการเงินการลงทุน นักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง

Scroll to Top