INSIGHT

Lief capital Asset Management

U.S. หนี้พุ่ง เปิดเหตุผลที่ไม่ต้องกังวล

Debt Ceiling Debate: Examining Risks Around the X Date

สรุปประเด็นสำคัญ

ในช่วงปี 2023 นี้ ประเด็นหนี้ทั้งครัวเรือนและเอกชนในสหรัฐฯ เริ่มเป็นประเด็นมากขึ้น จากหนี้บัตรเครดิตที่สูงขึ้นจนแตะ 1 ล้านล้านดอลลาร์แล้ว รวมถึงภาคเอกชนมีการยื่นล้มละลายถึง 402 บริษัท จัดได้ว่ามากที่สุดในรอบ 13 ปี แต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าตลาดโดยเฉพาะตราสารหนี้ที่การ Default จะมีผลกับตลาดมากนั้น ดูไม่ได้กังวลกับเรื่องนี้มากนัก จาก High Yield Credit Spread นั้นยังอยู่ในระดับที่ 3.80% ซึ่งยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 5.40% และช่วงปี 2008 อีกด้วย

โดยหากไปดูฝั่งที่ปล่อยสินเชื่ออย่างธนาคารนั้น พบว่าอัตราค้างชำระหนี้ของธุรกิจของ Q1/2023 อยู่ในระดับ 0.97% เท่านั้นเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยคือ 2.70% หรือช่วงก่อนโควิด 1.10% อัตราหนี้สูญก็ยังคงต่ำอยู่ที่ระดับ 0.28% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับ 0.72% สะท้อนให้เห็นถึงอัตราหนี้ที่ไม่ได้สูงอย่างมีนัยสำคัญมากนักและยังคงห่างจากค่าเฉลี่ยอยู่มาก

ฝั่งของผู้ประกอบการนั้นยังคงมีธุรกิจใหม่ เข้ามามากขึ้นโดยวัดจากบริษัทที่ใช้งานระบบ Payroll สูงขึ้นในปีนี้ สะท้อนให้เห็นว่ามีธุรกิจเกิดใหม่เข้ามาในตลาดมากขึ้น โดยจำนวนผู้ใช้งานในครึ่งปีแรก 2023 นั้นสูงกว่าครึ่งปีแรก 2022 ถึง 2.00% และสูงกว่าปี 2019 ถึง 21.00% สะท้อนให้เห็นว่าหลังช่วง Covid-19 นั้นผู้คนมีความมั่งคั่งมากขึ้น การจับจ่ายใช้สอยต่างๆ จึงมากขึ้น ทำให้ Carson เชื่อว่าการเติบโตของภาคธุรกิจยังคงเติบโตไปได้สวนทางกับการยื่นล้มละลายในปี 2023 นี้


โดยสรุป : จากอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจยังคงเติบโตได้บ้างเล็กน้อย ทำให้ตลาดเริ่มคาดหวังการหยุดขึ้นดอกเบี้ยของ FED แต่อย่างไรก็ตาม FED นั้นยังคงมีท่าทีตึงตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถรับมือกับเงินเฟ้อได้อยู่จริงๆ มองว่า FED จะมีการหยุดการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อรอดูผลกระทบอีกสักพัก ส่วนการปรับลดดอกเบี้ยมองว่ายังต้องใช้เวลาสักพักใหญ่ ซึ่งถ้าหากอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับสูงเช่นนี้ โอกาสในการเกิด Recession ก็จะสูงตามเช่น Invesco ยังคงชอบเป็นเป็น ตราสารหนี้กลุ่มประเทศ DM จากอัตราดอกเบี้ยที่น่าสนใจ

ข้อมูลอ้างอิง : https://www.pimco.com/gbl/en/insights/debt-ceiling-debate-examining-risks-around-the-x-date

*บทความสรุปเนื้อหาเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน หรือคำเสนอสินค้าและบริการทางการเงินการลงทุน นักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง

รับชมรายการเต็มได้ที่ 

Scroll to Top