ACTIVITY

Lief capital Asset Management

กิจกรรมที่ผ่านมา

เพราะมากกว่าการลงทุน “คือคุณภาพชีวิต” เราจึงจัดกิจกรรมเหล่านี้ขึ้นมา

Talk About Life 2023 ครั้งที่ 2

ในหัวข้อ “รอบรู้เรื่องเพชร กับ เคล็ดลับสายมู” ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566

งานสัมมนา เรื่องวุ่นๆ ของวัยรุ่นเตรียมเกษียณ

ในหัวข้อ “กฎหมาย ภาษี ลงทุน” ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

Talk About Life 2023 ครั้งที่ 1

ในหัวข้อ “สรุปเรื่องน่ารู้ ถ้าต้องอยู่กับภาษีที่ดิน / มรดก ในวันเสาร์ 28 มกราคม 2566 
Scroll to Top