สินทรัพย์ทางเลือกมีประโยชน์กับนักลงทุนจริงหรอ ?

👉วันนี้

เรามีบทความหนึ่งของ Morningstar ที่น่าสนใจและอยากเอามาสรุปให้เพื่อนๆ ได้อ่านกัน ซึ่งในบทความนี้มีเขียนสรุปเรื่องการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก (Alternative investments) ในเรื่องของผลตอบแทน และมีประโยชน์อะไรในทางการกระจายความเสี่ยงหรือไม่ แล้วมันได้ผลในฐานะของส่วนหนึ่งของพอร์ตหรือเปล่า

เพื่อให้เราเข้าใจ

ตรงกันในเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก (Alternative investments) โดย Morningstar เค้าจะเอากองทุนที่ลงทุนใช้กลยุทธ์ของ Hedge funds และรวมถึงกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่ตลาดนิยมเพื่อใช้กระจายความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วย

  📌Event Driven

อันนี้คือใช้เหตุการณ์ของบริษัทหาโอกาสการลงทุน เช่น เรื่องควบรวมกิจการ, บริษัทเจ๊ง หรือเรื่องใหญ่อื่นๆ

📌Options Trading

ก็ตามชื่อคือมีการใช้ options ที่หลากหลาย

📌Relative Value Arbitrage

 อันนี้คือมองหาสินทรัพย์ที่มูลค่ามันควรจะเกี่ยวข้องกัน แล้วก็อาศัยเวลาที่มูลค่ามันเพี้ยนไปจากปกติ เช่น อาจจะเป็นหุ้นกู้กับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทเดียวกัน

📌Macro Trading

อันนี้ก็เป็นกลุ่มกว้างๆ ที่ลงทุนโดยอาศัยการมองเทรนด์ตลาดภาพกว้าง

📌Equity Market

Neutral อันนี้คือมีการ long และ short หุ้นให้มี Beta ของพอร์ตเท่ากับ 0 แล้วพยายามให้เกิดผลตอบแทนจากการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกันแล้วคิดว่าอันนึง Overvalued กับอีกอัน Undervalued

📌Commodities

กองทุนพวกนี้ลงทุนในฟิวเจอร์ของสินค้าพวกวัตถุดิบหรือสินค้าเกษตร

📌Real Estate

กองทุนนี้จริงๆสามารถนับเป็น equity ประเภทนึง แต่ส่วนใหญ่คนนิยมมองแยกออกมา
Precious metal stocks คือพวกบริษัทที่ทำเหมือง ซึ่งก็เ equity เช่นกัน แต่คนนิยมมองแยกเช่นกัน

👉เกณฑ์คือ

เอากองทุนทั้งหมดที่มีอายุอย่างน้อย 15 ปีขึ้นไปต้ังแต่ช่วงกุมภาพันธ์ 2007 ถึงมกราคม 2022 มาพิจารณา

อ่านเพิ่มเติมต่อได้ที่รูปด้านล่าง

บทสรุป

จากข้อมูลของ Morningstar บ่งชี้ว่ากอง Alternative Investments ดูไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่อย่างน้อยก็ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา

** การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและตัดสินใจด้วยตนเอง โดยบทความนี้มิใช่สิ่งชี้นำซื้อขายการลงทุนแต่อย่างใด แต่เป็นเพียงแค่การให้ความรู้และข้อมูลที่ช่วยให้เพิ่มมุมมองในการลงทุนเท่านั้น **

Share On :

Scroll to Top