MID YEAR OUTLOOK

Lief capital Asset Management

สรุป Mid-Year Outlook จาก T.Rowe Price

Finding the Signal Through the Noise

T.Rowe Price มองว่า

สัญญาณเตือนว่าเศรษฐกิจจะเลวร้ายทั้งหลาย  อาจจะทำให้เราเข้าใจผิดเนื่องจากตัวเลขหลายๆ อย่างอาจจะแค่ลดลงมาจากก่อนหน้านี้ที่สูงผิดปกติหลังโควิด  เช่น PMI ที่ลดลง, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลง, ปริมาณเงินในระบบ, ฯลฯ เศรษฐกิจจีนดูเหมือนฟื้นแบบช้า  มาจากการที่ภาคอสังหาริมทรัพย์ยังไม่ฟื้น  ในขณะที่บริษัทในญี่ปุ่นทำได้ดี

โอกาสที่ Fed จะลดดอกเบี้ยเป็นไปได้ยากนอกเสียจากเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาจะหดตัวอย่างรุนแรง  ส่วนทางฝั่งยุโรปกับอังกฤษเชื่อว่ายังต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหลายครั้ง โดยในช่วงครึ่งปีหลังปัจจัยด้านการเงินหลายอย่างรวมกันอาจจะมีผลกับเศรษฐกิจ  ได้แก่

  • นโยบายการเงินตึงตัวของ Fed

  • การที่ธนาคารลดการปล่อยสินเชื่อ

  • U.S. Treasury จะต้องมีการออกตราสารหนี้กู้ยืมเงินประมาณ 1.4 ล้านล้านเหรียญ

โอกาสในการลงทุน

 • ตราสารหนี้ระยะสั้นมากหรือเงินสด  เนื่องจากผลตอบแทนสูงและอนาคตยังมีความไม่แน่นอน

 • ตราสารหนี้ภาคเอกชน High Yield  ให้ผลตอบแทนสูงกว่าคุ้มค่าต่อให้เศรษฐกิจมีการชะลดตัวและอัตราการผิดนัดชำระหนี้สูงขึ้

 • ตราสารหนี้นอก U.S. บางประเทศไม่ได้มี inverted yield curve และในตลาด EM บางแห่งธนาคารกลางอาจจะใกล้ลดอัตราดอกเบี้ย

 • หุ้น U.S. Small-Caps ดูราคาถูกมากเหมือนช่วงปี 2008

 • หุ้น U.S. Mega-Caps ในกลุ่มเทคโนโลยี  ควรจะทำได้ดีต่อไปเนื่องจากจะเป็นกลุ่มที่มีทรัพยากรมากพอที่จะได้ประโยชน์จาก AI  บริษัทที่เข้มแข็งอยู่แล้วจะเข้มแข็งขึ้นไปอีก

 • หุ้นญี่ปุ่นน่าจะทำได้ดีต่อไปในอนาคต  เนื่องจากมีการพัฒนาในระยะยาว เช่น ธรรมาภิบาล, การจัดสรรเงินทุนที่ดีขึ้น

กลุ่มที่ให้ระมัดระวัง คือ

 • ตราสารหนี้ระยะยาวคุณภาพสูงทั้งภาครัฐและเอกชน พวกนี้ผลตอบแทนที่หักเงินเฟ้อแล้วยังติดลบอยู่  และมองว่า Fed จะไม่ทำการลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆนี้

 

โดยสรุป :

ยังวางใจกับสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ไม่ได้เพราะเราไม่สามารถดูจากตัวเลขปัจจัยต่างๆ ที่ลดลง ตอนนี้ที่ต้องพึงระวังคือการจับตาดูแนวโน้มว่า FED จะมีนโนบายอะไรออกมา ณ ตอนนี้ ควรหลีกเลี่ยงการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว เพราะถึงแม้จะมีผลตอบแทนแต่หากหักลบกับเงินเฟ้อก็มีผลติดลบอยู่ดี

 

ข้อมูลอ้างอิง : https://www.troweprice.com/financial-intermediary/us/en/insights/articles/2023/q2/2023-midyear-market-outlook.html

*บทความสรุปเนื้อหาเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน หรือคำเสนอสินค้าและบริการทางการเงินการลงทุน นักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง

Scroll to Top